SSF søger ny Pladsmand m/k

Efter at vi med vores ny Havnechef, Erik Schmidt, er ved at have administrationen af havn og forening på plads, søger vi nu en ny Pladsmand til at varetage det praktiske arbejde på Sundby Sejlforenings havn og plads under ledelse af Erik.

Vi har valgt at annoncere stillingen på Jobindex.dk som ”Pladsmand / Havneassistent m/k” for at skabe interesse for stillingen og få flere ansøgere.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Sidste udkald for afhentning af årsmærker 2020

Sidste ekstraordinære åbningstid for afhentning af årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Torsdag den 4. juni fra kl. 19-20:30.

Der vil være indgang via den udvendige dør til Skipperstuen og udgang via klubhusets hovedindgang.
Der må ikke tages ophold, hverken i Skipperstuen eller i klubhuset i øvrigt. Det er lige ind og ud. Sørg for at holde god afstand i køen.

Der vil være mulighed for køb af standere og frihavnsmærker.
Der vil kun være salg via MobilePay.
Hvis du ønsker at købe nøgle eller nøglebrik, skal du bestille i forvejen på ssf@sundby-sejlforening.dk

Med venlig hilsen
Joan Høst

Toiletter og bade er nu åbnet

Havnens toiletter og bade på søndre mole, på nordre plads og de udendørs i klubhuset er nu åbnet for brug.

Toiletter og bade bliver rengjort hver dag, men vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at holde dem rene:

  • Vask kummen med børsten efter brug
  • Skyl bruseområdet efter brug og skrab vandet i afløbet med svaberen
  • Saml al papir op fra gulvet og læg det i affaldsbeholderen
  • Skyl aldrig håndklædepapir eller hygiejnebind ud i toilettet, men anbring det i affaldsbeholderen
  • Vask altid dine hænder, før du forlader toilettet og skyl håndvasken

Vis hensyn og sørg for en god hygiejne. Tak for din hjælp!

Hvis der er problemer med manglende papir, sæbe eller andet, så rapporter det til vores havnechef, Erik, på havnechef@sundby-sejlforening.dk

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Kontor er åbent for indmeldelser

SSF-kontoret holder under de nugældende Corona-restriktioner stadig lukket sammen med alle klublokaler. Det vil derfor ikke være muligt at møde op på kontoret den 28/5 og den 4/6.

Da der er en del, der har forespurgt om en anden mulighed for at blive meldt ind i SSF, vil formanden og næstformanden sidde klar ved telefonerne for gennemførelse af optagelsessamtaler (mere…)

Tilmelding til DM for Spækhugger 2020

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København glæder sig til at tage imod dig til dette års DM for Spækhugger.

Skolehold er også velkomne – og Dansk Sejlunion har givet dispensation, så skolehold kan sejle med planlagt udskiftning af besætningsmedlemmer.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på situationen med Covid-19, og skulle det vise sig, at DM for Spækhugger ikke kan gennemføres i den planlagte periode, vil det indbetalte beløb selvfølgelig blive tilbagebetalt.

Meld dig til DM for Spækhugger 2020 >>

Lig gratis i Kalkbrænderihavnen
Det er muligt at ligge gratis med en tilmeldt Spækhugger i Kalkbrænderihavnen fra 16. august til 29. august 2020 – og vi har fået Metro lige til døren.

Med sejlerhilsen
Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København 

Tirsdagssejladserne genoptages

Med henvisning til Dansk Sejlunion nye udmeldinger (se herunder), vurderer vi, at det er muligt at genoptage Tirsdagssejladserne, hvis vi tager vores forholdsregler.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer skal overholdes både på land og på vandet. Hvis der er mere end 5 både med 2 personer i hver til start, skal der startes i flere felter med 10-15 minutters mellemrum. Således at hver start kun indeholder max. 10 personer.

Startlinjen vil være nord for vores indsejling og både i start 2 skal være i området omkring Helgoland, således at der er tydelig adskillelse mellem de 2 starter.

Ved ind- og udsejling må der maksimum være 5 både ad gangen.

Claus Villadsen vil hænge banen op ved mastekranen senest kl. 17.00, tirsdag, og Claus vil også inddele bådene ved flere starter.

Med Tirsdagssejlerhilsen
Kapsejladsudvalget

* * * * * * * * * * * *
Herunder et par opbyggelige ord fra DS:

Udendørs – på vandet
Dansk Sejlunion vurderer, at følgende aktiviteter kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer – på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre:
Al daglig sejlads, træning eller undervisning for grupper på højst 10 personer.
Kapsejlads i grupper på højst 10 personer. Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.
Kilde: Uddrag af Information til sejlklubber om corona, Dansk Sejlunion, opdateret 13. maj 2020

Ny havnechef i SSF

Erik Schmidt

Sundby Sejlforening har fra den 18. maj 2020 ansat Erik Schmidt (60) som ny havnechef i SSF. (mere…)

Standeren er sat – sæsonen er i gang

Hør formandens tale, se standeren glide til tops og hør SSF’s 96. sæson blive skudt ind med salut.

Læs formandens tale >>

Og nu skal der synges!

Ingen standerhejsning uden en sang forfattet til lejligheden. I år har Lillian Green skrevet en nødplanssang, som vi kan synge sammen – hver for sig. SSF’s Coronakor synger for.


Nu er det din tur! Syng, så det gjalder!

Sundby Sejlforenings standerhejsning 2. maj 2020
Nødplanssang – men stadig på melodien: Nu går Våren gennem Nyhavn

Trods Corona er vi samlet – nu vor stander skal til top.
Rundt på havnen – med god afstand – kan vi se den sættes op,
vi kan vinke – smile – synge – vente på at give knus,
for den tid jo atter kommer – en sæson – for fulde blus.

Alt vi plejer kan vi ikke – mangt en båd dog flyde kan,
for i påsken var der mange – der fik plasket godt med vand.
Der blev skrubbet – pudset – malet – talt med dem, der kom forbi,
mon det ikke ender med, at – det en sommer fin – vil  bli’.

Vi må håbe inden længe – at vi mødes kan på ny,
ungdom atter sætter sejl op – og de ud på Sundet fly. 
Li’som mange nye voksne, der på sejlerskolen får,
lært hvordan et skib skal styres – og hvordan et sejl det står.  

Efter alt er blevet udsat – har vi meget vi skal nå’
vi ser frem til at vi mødes – gi’ et kram når det vi må.
Men i dag vi bare venter – på – at alt bli’r helt normalt,
vinke – holde pænt med afstand – det kan ikke helt gå galt. 

GOD SOMMER

Hent Corona-standerhejsningssangen i printervenlig udgave >>

Send os din sang
Er du frisk, optager du skønsangen på video med din telefon og sender herlighederne til SSF’s webredaktør, som deler de bedste indslag på websitet – eller i SSF’s gruppe på Facebook.

Standerhejsning på en ny måde

DSC_5912
På grund af Corona-situationen er ingenting i år, som det plejer – heller ikke SSF’s standerhejsning.

På lørdag, den 2. maj, kl. 11, vil en lille sluttet flok sørge for, at foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

Programmet i korte træk
Formanden holder tale, standeren sættes, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du (stort set) følge vores kære stander stryge til tops, mens det sker – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden umiddelbart efter. Vi satser på at være klar lidt før klokken 12 – men der kommer også en mail.

Alt det kedelige, vi ikke må
Som vi skrev i det seneste nyhedsbrev, den 17. april 2020, vil der ikke være noget arrangement i forbindelse med Standerhejsningen, og vi opfordrer indtrængende alle medlemmer til at holde sig væk fra klubhus og flagmast under selve standerhejsningen.

Der er fortsat forbud mod forsamlinger på over 10 personer, så området vil være afspærret for medlemmer. Vi håber, at alle har forståelse for den specielle situation, og at I vil overholde reglerne – og få det bedste ud af dagen hjemme fra sofaen.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

Bladet holder Corona-pause

Da der ikke må være foreningsaktiviteter i SSF på grund af Covid-19 virus, har vi i redaktionen besluttet, at bladet indstilles, til der igen bliver almindelige forsamlingsforhold, med nyheder af maritim interesse for os alle i SSF.

På redaktionens vegne
Elin Brinkland

Har du købt en båd på auktion?

IMG_1264w

Må du ikke glemme at søge om en plads på land til dit nyerhvervede fartøj, så du kan få et passende årsmærke til skivet.

Ansøg om plads på land >>

Fortsat lukket foreningsaktivitet medfører ændringer og aflysninger

corona17. apr. 2020
Myndighederne og Dansk Sejlunion opfordrer fortsat til, at foreningsaktiviteter holdes lukket pga. Coronavirus-situationen. Dette betyder, at vi stadig ikke har nogen mulighed for at indkalde til en ordinær generalforsamling.

Optimistisk set vil vi måske kunne afholde generalforsamlingen i juni måned, men det er nok mere sandsynligt, at det bliver i august eller september. Det er fortsat bestyrelsens intention at indkalde til en ordinær generalforsamling, lige så snart der bliver åbnet op for at afholde den type arrangementer. (mere…)

Ny anvendelse af den nedlagte bedding

Til den kommende generalforsamling har et udvalg udarbejdet forslag til, hvordan den nu nedlagte bedding kan anvendes fremover. Det drejer sig om kaj og landplads. Skitserne herunder viser eksempler på muligheder.

Derudover skal det også drøftes/besluttes: Om der ønskes en bro ud i søndre bassin for at få flere bådpladser og hvor lang en bro i givet fald skal være.
En flydebro i søndre bassin vil begrænse manøvremuligheder. Dette kan delvis afhjælpes med flytning af både, så alene mindre både ligger i hjørnerne og/eller flytning af pæle/overgang til anden fortøjning (y-bomme). Skitserne herunder viser nogle af udvalgets tanker.

Nyt fra formand og bestyrelse

corona6. apr. 2020
I det nye nummer af SSF Bladet står der mange ting, der ikke er sket eller som ikke kommer til at ske på grund af Corona-krisen. Det er en meget speciel situation, der er opstået, og planer må hele tiden opdateres eller ændres.

Jeg er ikke fratrådt og nye bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt, fordi generalforsamlingen er udskudt. Vi fortsætter derfor alle på vores bestyrelsesposter, indtil det bliver muligt at afholde en ordinær generalforsamling. Vi vil indkalde til den med mindst 28 dages varsel, lige så snart det igen bliver tilladt at samles mere end 100 personer i et lokale. (mere…)

Lånepladser

Hvis du allerede nu ved, at din båd ikke kommer i vandet, så giv Havneudvalget besked.
Der er mange medlemmer, der vil blive glade for en låneplads.

Havneudvalget

Et sejlereventyr sat på stand-by

Besætningen på s/y Nerthus 30. marts 2020:

91452607_656194365159506_1903979227317796864_n

Det gode skib Nerthus er pakket sammen, klar til at komme på land. Besætningen er i lufthavnen på vej til Amsterdam med dagens eneste afgang.

Sakset fra s/y Nerthus’ side på facebook >>