Velkommen til nye medlemmer

Christian Lund, Jansvej 40, 2300 Kbh. S
Valdemar Lund, Halgreensgade 4, st., 2300 Kbh. S
Nikoline Willemoes Nordby, Amager Strandvej 144D, 2300 Kbh. S
Mads Benjamin Lumholt, Kongelundsvej 100E, 2300 Kbh. S
Kim Pallesen, Kvædehaven 44, 2600 Glostrup

Vandstanden, 4. jan.

imageservlet

DMI oplyser, at vandstanden ved Nordre Røse, som er nærmeste målestation, er ved at toppe, omkring 140 cm over normal vandstand.
Så det bliver ikke værre, end vi har prøvet det før, og allerede ved 21-tiden vil vandet begynde at falde igen.

Men det er da altid hyggeligt at mødes på havnen i gummistøvler og den store vindjakke, snakke lidt om situationen, tjekke fortøjninger & blafrende presseninger og få en skipperkaffe i klubhuset til de kolde fingre.
Så kan vi bare glæde os over, at vi ikke bor i Fåborg, Sønderborg, Gedser – dér er det helt anderledes alvor…

Banko i Sundby Sejlforening, 29. jan.

Standerstrygning 2014

Søndag, den 29. januar 2017, kl. 13, afholder vi foreningens store årlige bankospil:

Billet og plader købes ved indgangen:
Adgangsbillet koster 10 kr.
Plader koster 10 kr. pr. stk.
Der er 8 gennemgående spil, plus 3 ekstraspil, som kan tilkøbes.

Som sædvanlig er der flotte gevinster, så kom og vær med til en festlig dag, hvor alle er velkomne.

Med sejlerhilsen
Birgitte Akkerman

14.01.2017: OBS! Tidspunktet er ændret; banko begynder allerede kl. 13!

Erna er død

Vores “gamle” kasserer Erna Christensen er død 91 år gammel.
Mit første møde med Erna var til en standerhejsning, hvor hun og Ib, hendes mand gennem over 50 år, dansede ualmindelig smukt, ikke  mærkeligt, for de var mestre i moderne dans.
Erna var een man lagde mærke til, og det skete da også, da hun i 1968 blev valgt til kasserer. Det blev et langt forløb under 4 formænd. Erna var kompetent og godt begavet, så hun klarede flot de opgaver, som det er at gøre folk tilfredse ved kassen, for derefter at få den til at stemme.
Også indførelsen af computeren klarede Erna, med hjælp fra et par unge hjerner, og snart var hun godt igang, og det har hun været siden med pc’eren.
Erna blev en hel institution i SSF og et æresmedlemsskab sluttede selvfølgelig denne epoke. Erna fortsatte med at være aktiv og havde, foruden en masse venner, 2 døtre, 5 børnebørn, 8 oldebørn plus svigerbørn, så de var mange, da 90-årsdagen oprandt og bagefter sagde hun: “Tænk, at det er mig, der har “skabt” dem. Ib og hun var enebørn, så hun fik et givtigt liv.
Vennerne var mange, og der var latteren i højsæde, altid grinede man meget i Ernas selskab.
Endelig flyttede hun til Sundparken, hvor hun nåede et nyde sin fine lejlighed.

Kære Erna, hvor vil vi savne dig, din glade latter, din livsvisdom og vort mangeårige venskab.

Æret være Ernas minde

Grethe Jacobsen

Tilmelding til sejlerskolen 2017

dsc_6310

Der er allerede nu ikke flere pladser tilbage på sejlerskolen, hvis man ønsker at sejle i sejlbåd. Der er op til 14 ledige pladser i motorbåd. Man kan godt tilmelde sig sejlads i sejlbåd, men tilmeldingen er i øjeblikket lig med en plads på venteliste. Der vil blive oprette flere sejlbådshold, hvis der opstår mulighed for det.

Du tilmelder dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende skemaet herunder.  (mere…)

Kontoret holder julelukket torsdag, den 29. december

Derudover holder kontoret som vanligt lukket alle torsdage i januar måned.
Det vil dog være muligt at træffe havneudvalget på kontoret torsdag, den 26. januar, kl. 19:00-20:00, hvor spørgsmål om havnepladser m.m. vil blive besvaret.

Med venlig hilsen
Havneudvalget

Tovværk med Karin Sonne og Erik Povlsen

Vi leger med tyrkerknob, som kan bruges til mange ting, bl.a. flettede dørmåtter, nøgleringe eller pynt, f.eks. omkring mast eller rorpind.

tovværk

Du kan lave din egen kasteline med abehånd eller tyrkerknob. (mere…)

Ansøg om skur 2017

Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om skur. Send din ansøgning inden udgangen af februar 2017.
Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du (mere…)

Ansøg om havneplads 2017

Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om havneplads. Send din ansøgning inden udgangen af januar 2017.
Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du (mere…)

Invitation til nye SSF-medlemmer!

Hvis du er ny sejler og har fået båd, eller har planer om at købe båd, vil der være mange ting, du pludselig skal tage stilling til. Her kan det være rart at møde andre i samme situation – og dele nogle gode råd.
I januar 2017 vil Claus Rønnow tre torsdage, kl. 19.00-21.00, holde et kursus: (mere…)

Ingen både ved midtermolen fra 15. nov.

Der må ikke fortøjes ved midtermolen fra 15. november til 1. marts.
Skulle der komme en vinterstorm forbi, kan fortøjede både ved midtermolen være en kostbar belastning for broen.

Jesper, Claus og Tom
SSF Havneudvalget

Input/ideer fra medlemsmødet, den 6. oktober 2016

Bestyrelsen har samlet en liste over de input/ideer, medlemmerne kom med på medlemsmødet, den 6. oktober 2016. Under hver idé kan du læse bestyrelsens bemærkninger til forslaget. (mere…)

Nattevagt – hvad er nu det og hvordan…

Hvis du har fartøj på foreningens område, skal du iflg. vedtægterne afvikle to nattevagter pr. sæson.

Nattevagtsperioden starter 1. oktober og slutter 30. apr. Vagten afvikler du på følgende måde: (mere…)

SSF på Facebook

13438865_10153927638418218_7258881216996822974_nSSF’s medlemmer sprudler i tekst, billeder & video på Facebook.

Der er også plads til dine bedste historier.