Parkering på Sundby Sejlforenings område

Havneudvalget får et stigende antal henvendelser vedrørende problemer med parkering på foreningens område indenfor porten. Parkerede biler optager trailerpladser for andre medlemmer, blokerer for ud- & indkørsel af trailere, eller holder til gene for kranbiler, som skal søsætte både. (mere…)

GTL-brændstof nu i SSF

Foreningens brændstoftank er blevet bundsuget for slam og vand, og der er nu hældt GTL-brændstof på tanken. Fremover sælges dette mere miljørigtige, renere og lugtfri brændstof i stedet for det hidtidige entreprenørdiesel. Marinediesel kan ikke længere leveres fra vores leverandører. (mere…)

Navigation & teori til duelighedsbevis

 

P2070006w

Kursus 2020-21 i navigation. og anden teori til duelighedsbeviset starter mandag den 5. oktober kl. 19 i Pejsestuen i Klubhuset.

Kurset gennemgår det pensum der skal til for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del. 

Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Kurset afsluttes med eksamen den 7. eller 14. marts 2021. 

Undervisere er Tom Høst og Jan Svärd. 

Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. eksamensgebyr.
Materialer udleveres på første kursusdag. 
Sammen med information om, at du er optaget på holdet, får du en faktura på kursusgebyret, der skal være betalt inden kursusstart. 

Medlemmer, der var tilmeldt sejlerskolens praktiske sejlads i 2020, har fortrinsret, hvorfor der er et begrænset antal pladser. Af samme årsag er der ikke plads til deltagere, der har den teoretiske del i forvejen. 

Din ansøgning med navn og medlemsnummer skal være indsendt inden den 25. september. til navigation@sundby-sejlforening.dk med ”Navigation” i emnefeltet.  
Optagelse er bestemt af din indmeldelsesdato i SSF.

Tirsdag

DSC_1911web
Om tirsdagen sejler vi. Denne tirsdag, med op til 12 m/s fra SV, blev det dog kun til to både, rebet godt ned. Man var enige om, at det havde været en herlig oplevelse, så mon ikke vi ser flere både i frisk luft fremover…

‘Sjælland Rundt’ med ‘Alvilda’

DSC_1874_SJ_rundt_2020

Jens, Jan, Jimmie & Lille Bo havde en herlig Sjælland Rundt i Jans Scancap 99, ‘Alvilda’, og blev nr. 3 i 10. løb med en sejltid på 41 timer 13 minutter. Se resultaterne på Trac-Trac.
BB 10’eren ‘Sveske’ vandt 10. løb med sejltid 36 timer 32 min.
Jens og Jimmie har for nylig købt hver sin BB 10 meter; Lars overvejer også en BB 10’er efter årets første resultater på vores lokale tirsdagsbane. 

Læs mere om Sjælland Rundt på minbåd.dk

Skt. Hans aften i SSF er aflyst i år

Vi er desværre i år nødsaget til at aflyse det traditionelle arrangement Skt. Hans aften i SSF med grill og efterfølgende bål ud for DMU, da vi ikke kan garantere, at vi kan overholde forsamlingsforbuddet på max. 50 personer til et arrangement.
Vi ønsker ikke at sætte arrangementsudvalget eller deltagende medlemmer i en situation, hvor man kan blive pålagt en større bøde.

Vi vender stærkt tilbage med et stort bål til Skt. Hans næste år.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse og Arrangementsudvalg

SSF har fået en ny delebåd: Tally-Ho

P1050287TallyHo

Sundby Sejlforening har overtaget Lis og Villy Mortensens Granada 27, ’Tally-Ho’. (mere…)

Tirsdagsbanekort

Banekort til tirsdagssejlads

… lige til at printe ud i A4 >>

Positionen for det røde start- & målmærke er håndgjort og ikke helt målfast.
Som noget nyt er der fremover to starter, med de hurtige bådes 5-7 minutter senere end første start, så der er lidt samling ude på vandet.

Vis omtanke, hold afstand & vask hænder, især efter sejladsen.

SSF er med i ’ØRESUND SAMMEN – hver for sig’ lørdag, den 13. juni

Logo Øresund sammen - hver for sigSammen med sejlere fra 42 andre sejlklubber i Øresundsregionen er vi med til at markere samhørighed og glæden ved at sejle sammen – hver for sig.

Det foregår lørdag, den 13. juni mellem kl. 12-14. Bådene skal runde Bøje 1 (Kongebøjen) i Københavns Havn, ud for den lille Havfrue, og vi sejler derefter retur til SSF.

Vi sejler fra SSF kl. 11:30 i en fælles eskadresejlads (der bliver evt. én for motorbåde og én for sejlbåde under sejl, det vil vi informere om senere). ’Bollen’ fører SSF’s eskadre an med Bent Knudsen som skipper og en stor SSF-stander i flagmasten. (mere…)

Tirsdag, åh tirsdag…

Sol, varme, luft & to starter: For de langsomme og for de hurtige. Ka’ det bli’ bedre?

DSC_1660 (mere…)

Velkommen til nye medlemmer

5. juni 2020
Nikolai Kold, 2300 Kbh. S
Jakob Bennike Mayall, 2300 Kbh. S
Nina Davies, 2400 Kbh. NV
Sverri Hammer Ur Skuoy, 2300 Kbh. S
Gustav Kræmer Lützhøft, 2300 Kbh. S
Hjalte Matthias Rosendahl Arge, 2100 Kbh. Ø
Jeppe Schou, 2200 Kbh. N
Edmund S. Jacobsen, 2300 Kbh. S
Tania Leiton, 2300 Kbh. S
Christian Dietz, 2300 Kbh. S
Mia Thomsen, 2300 Kbh. S
Jens Mark, 2300 Kbh. S
Vivian Hjorth, 2300 Kbh. S
Michael Kjær, 2200 Kbh. N
Andreas Georg Nielsen, 2300 Kbh. S
Trine Madsen, 2300 Kbh. S
Marie Randi Christensen, 2300 Kbh. S
Frederik Rongsted, 2300 Kbh. S
Jamie Rossello Portmann, 2300 Kbh. S

SSF søger ny Pladsmand m/k

Efter at vi med vores ny Havnechef, Erik Schmidt, er ved at have administrationen af havn og forening på plads, søger vi nu en ny Pladsmand til at varetage det praktiske arbejde på Sundby Sejlforenings havn og plads under ledelse af Erik.

Vi har valgt at annoncere stillingen på Jobindex.dk som ”Pladsmand / Havneassistent m/k” for at skabe interesse for stillingen og få flere ansøgere.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Sidste udkald for afhentning af årsmærker 2020

Sidste ekstraordinære åbningstid for afhentning af årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Torsdag den 4. juni fra kl. 19-20:30. (mere…)

Toiletter og bade er nu åbnet

Havnens toiletter og bade på søndre mole, på nordre plads og de udendørs i klubhuset er nu åbnet for brug.

Toiletter og bade bliver rengjort hver dag, men vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at holde dem rene:

  • Vask kummen med børsten efter brug
  • Skyl bruseområdet efter brug og skrab vandet i afløbet med svaberen
  • Saml al papir op fra gulvet og læg det i affaldsbeholderen
  • Skyl aldrig håndklædepapir eller hygiejnebind ud i toilettet, men anbring det i affaldsbeholderen
  • Vask altid dine hænder, før du forlader toilettet og skyl håndvasken

Vis hensyn og sørg for en god hygiejne. Tak for din hjælp!

Hvis der er problemer med manglende papir, sæbe eller andet, så rapporter det til vores havnechef, Erik, på havnechef@sundby-sejlforening.dk

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Tilmelding til DM for Spækhugger 2020

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København glæder sig til at tage imod dig til dette års DM for Spækhugger.

Skolehold er også velkomne – og Dansk Sejlunion har givet dispensation, så skolehold kan sejle med planlagt udskiftning af besætningsmedlemmer.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på situationen med Covid-19, og skulle det vise sig, at DM for Spækhugger ikke kan gennemføres i den planlagte periode, vil det indbetalte beløb selvfølgelig blive tilbagebetalt.

Meld dig til DM for Spækhugger 2020 >>

Lig gratis i Kalkbrænderihavnen
Det er muligt at ligge gratis med en tilmeldt Spækhugger i Kalkbrænderihavnen fra 16. august til 29. august 2020 – og vi har fået Metro lige til døren.

Med sejlerhilsen
Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København 

Tirsdagssejladserne genoptages

Med henvisning til Dansk Sejlunion nye udmeldinger (se herunder), vurderer vi, at det er muligt at genoptage Tirsdagssejladserne, hvis vi tager vores forholdsregler.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer skal overholdes både på land og på vandet. Hvis der er mere end 5 både med 2 personer i hver til start, skal der startes i flere felter med 10-15 minutters mellemrum. Således at hver start kun indeholder max. 10 personer.

Startlinjen vil være nord for vores indsejling og både i start 2 skal være i området omkring Helgoland, således at der er tydelig adskillelse mellem de 2 starter.

Ved ind- og udsejling må der maksimum være 5 både ad gangen.

Claus Villadsen vil hænge banen op ved mastekranen senest kl. 17.00, tirsdag, og Claus vil også inddele bådene ved flere starter.

Med Tirsdagssejlerhilsen
Kapsejladsudvalget

* * * * * * * * * * * *
Herunder et par opbyggelige ord fra DS:

Udendørs – på vandet
Dansk Sejlunion vurderer, at følgende aktiviteter kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer – på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre:
Al daglig sejlads, træning eller undervisning for grupper på højst 10 personer.
Kapsejlads i grupper på højst 10 personer. Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.
Kilde: Uddrag af Information til sejlklubber om corona, Dansk Sejlunion, opdateret 13. maj 2020

Ny havnechef i SSF

Erik Schmidt

Sundby Sejlforening har fra den 18. maj 2020 ansat Erik Schmidt (60) som ny havnechef i SSF. (mere…)

Bladet holder Corona-pause

Da der ikke må være foreningsaktiviteter i SSF på grund af Covid-19 virus, har vi i redaktionen besluttet, at bladet indstilles, til der igen bliver almindelige forsamlingsforhold, med nyheder af maritim interesse for os alle i SSF.

På redaktionens vegne
Elin Brinkland

Har du købt en båd på auktion?

IMG_1264w

Må du ikke glemme at søge om en plads på land til dit nyerhvervede fartøj, så du kan få et passende årsmærke til skivet.

Ansøg om plads på land >>

Fortsat lukket foreningsaktivitet medfører ændringer og aflysninger

corona17. apr. 2020
Myndighederne og Dansk Sejlunion opfordrer fortsat til, at foreningsaktiviteter holdes lukket pga. Coronavirus-situationen. Dette betyder, at vi stadig ikke har nogen mulighed for at indkalde til en ordinær generalforsamling.

Optimistisk set vil vi måske kunne afholde generalforsamlingen i juni måned, men det er nok mere sandsynligt, at det bliver i august eller september. Det er fortsat bestyrelsens intention at indkalde til en ordinær generalforsamling, lige så snart der bliver åbnet op for at afholde den type arrangementer. (mere…)

Ny anvendelse af den nedlagte bedding

Til den kommende generalforsamling har et udvalg udarbejdet forslag til, hvordan den nu nedlagte bedding kan anvendes fremover. Det drejer sig om kaj og landplads. Skitserne herunder viser eksempler på muligheder.

Derudover skal det også drøftes/besluttes: Om der ønskes en bro ud i søndre bassin for at få flere bådpladser og hvor lang en bro i givet fald skal være.
En flydebro i søndre bassin vil begrænse manøvremuligheder. Dette kan delvis afhjælpes med flytning af både, så alene mindre både ligger i hjørnerne og/eller flytning af pæle/overgang til anden fortøjning (y-bomme). Skitserne herunder viser nogle af udvalgets tanker.

Nyt fra formand og bestyrelse

corona6. apr. 2020
I det nye nummer af SSF Bladet står der mange ting, der ikke er sket eller som ikke kommer til at ske på grund af Corona-krisen. Det er en meget speciel situation, der er opstået, og planer må hele tiden opdateres eller ændres.

Jeg er ikke fratrådt og nye bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt, fordi generalforsamlingen er udskudt. Vi fortsætter derfor alle på vores bestyrelsesposter, indtil det bliver muligt at afholde en ordinær generalforsamling. Vi vil indkalde til den med mindst 28 dages varsel, lige så snart det igen bliver tilladt at samles mere end 100 personer i et lokale. (mere…)

Lånepladser

Hvis du allerede nu ved, at din båd ikke kommer i vandet, så giv Havneudvalget besked.
Der er mange medlemmer, der vil blive glade for en låneplads.

Havneudvalget

Et sejlereventyr sat på stand-by

Besætningen på s/y Nerthus 30. marts 2020:

91452607_656194365159506_1903979227317796864_n

Det gode skib Nerthus er pakket sammen, klar til at komme på land. Besætningen er i lufthavnen på vej til Amsterdam med dagens eneste afgang.

Sakset fra s/y Nerthus’ side på facebook >>