Årets superfisketur efteråret 2012

  Fiskekonkurrencen lørdag den 22. september 2012

  Dagen startede med kraftig regn og nordgående strøm på 2 knob. Vinden tiltog til kraftig fra nord.

  Fiske konkurrence 003

  Efter skippermødet startede en kanonsalut fra Kradser Mogens dagen og de 9 tilmeldte både sejlede ud.

  Fiske konkurrence 028

  Ved indvejningen havde ca. halvdelen af bådene fanget noget.

  Fiske konkurrence 025

  Selve præmieoverrækkelsen foregik i et festligt tilrøget Fritidshus.
  Marlex og Laxen tog flest gavekort for hhv. Laxen: Flest makreller og største torsk og Marlex: flest sild og fladfisk.
  Mathias vandt en pirkestang for at være barn.
  Der var 3 både, der delte 2 gavekort for ikke at have fanget noget.
  Det hele blev mesterligt styret af Kim Pisk, tak for det.
  SSF og Heller’s bådværft havde sponseret præmierne.

  Foto og skrift af Michael Skæg

  Fiske konkurrence 001