Albert passer havn og plads, indtil vi får ansat en havnefoged

    Havneudvalget har modtaget mange gode og kvalificerede ansøgninger til stillingen som havnefoged, og vi har indkaldt de første til en ansættelsessamtale. Det er vores plan at få lavet en aftale med den rigtige ansøger inden månedens udgang.

    Indtil vi får ansat en ny havnefoged, kører vi videre med Albert, vores deltidsansatte vikar, der klarer de vigtigste opgaver på havn og plads.

    Vi forsøger at holde havnekontoret åbent mandag til fredag, kl. 12-13. Vi beder om forståelse for, at ikke alle opgaver kan løses af Albert. Kontakt havneudvalget på havneudvalg@sundby-sejlforening.dk ved mere komplicerede spørgsmål.

    Med venlig hilsen
    SSF Havneudvalg