Ansøg om skur 2017

  Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om skur. Send din ansøgning inden udgangen af februar 2017.
  Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du huske at skrive alle oplysninger korrekt. Det gælder især navn og medlemsnummer.

  Hvem kan købe skur?
  Kun A-medlemmer, der har fartøj på havnens område, har ret til at købe et skur. Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen; prisen for det enkelte skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget inden for en minimum- og en maksimumsats fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fører ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen mellem den 1. januar og 1. marts hvert år. Hvert medlem kan højst disponere over ét dobbeltskur, svarende til foreningens standardtegning. Skuret skal være forsynet med nummer, som påsættes af havneudvalget.

  Se Love og regler i Sundby Sejlforening, side 7, Ordensreglementet, § 7.

  Husk at udfylde alle felter, der er markeret med *

  Medlemsnummer *
  Fulde navn *
  Adresse *
  Postnummer og by *
  E-mail *
  Telefon
  Mobil *
  Indmeldelsesdato
   /  / 
  Ønsker skur på
  Ønsker
  Kommentarer
  Gentag disse tegn i feltet herunder