Forfatterarkiv: Martin Bregnhøi

    Forårsklargøring og affaldssortering

    Påsken står for døren, og påsken er højsæson for forårsklargøring af bådene til sejlsæsonen. Både forårsklargøringen og udskiftning/montering af udstyr m.v. resulterer i en hel del affald, som skal bortskaffes.

    Der er rundt omkring på havnen opstillet containere til forskellige typer affald, og vi henstiller til at affaldet sorteres og smides i de rigtige containere, til gavn for både miljøet og SSF’s økonomi 😊. Hvis forskellige typer affald blandes i samme container, skal indholdet i containeren efterfølgende sorteres manuelt, hvilket koster ekstra for SSF. 

    Containere til malingaffald findes på søndre plads og i miljøskuret ved servicekajen.

    Beholdere til spildolie, kølervæske, batterier og elektronikaffald findes i miljøskuret ved servicekajen.

    Containere til pap findes ved masteskuret, ved havnekontoret og ved toiletterne på nordre mole. Husk at folde papkasser sammen inden de lægges i containerne. 

    Metalskrot kan dumpes i skrotbunken ved den store container til brandbart restaffald.

    Med ønsker om en god påske – og rigtig god arbejdslyst 😊

    Havnekontoret

      Nyt vedr. Restaurant Sundby Sejl

      Bestyrelsen har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl. Der mangler kun nogle formalia før vi kan underskrive en ny forpagtningsaftale med vores kommende forpagter Jørgen Michelsen.

      Jørgen og hans folk er allerede gået i gang med at rydde op og male i køkkenet, så alt står klart til åbning d. 6. maj, hvis vi får lov til at åbne iht. covid-19 restriktionerne.

      Gulvet i restaurantens store sal er blevet fornyet og vægge og vinduer får en gang maling inden åbningen. Vores pladsmand Jon har malet entreen, så den også er fin.

      Vi glæder os til, at vi igen får lov til at åbne klubhuset og vi ser frem til at byder Jørgen velkommen som forpagter for Restaurant Sundby Sejl.

      Lige så snart vi kan fastsætte en endelig åbningsdag vil vi melde det ud på vores hjemmeside samt på Restaurant Sundby Sejl’s hjemmeside og Facebook side.

      Med sejlerhilsen

      Bestyrelsen /28-03-2021

       Borgerforslag om LYNETTEHOLM

       SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

       Læs resten

        Nyt havnereglement for Københavns Havn – 24-03-2021

        Kære sejler/lystbådehavn/bådelaug

        By & Havn offentliggør i dag det nye havnereglement for Københavns Havn. Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for forskellige aktiviteter i havnen, samtidigt med at sørge for at sikkerheden er i top. Det er også her du finder ordensregler, forbud mm. i havnen.

        Læs resten

         Opfordring fra Kapsejladslederen…

         Hej alle kapsejlere i Sundby

         Hvis i har planer om, eller allerede har tilmeldt jer stævner i 2021, så skriv til mig.
         Jeg kunne tænke mig, at få et overblik over hvor mange Sundby sejlere der tager rundt til stævner, med henblik på at skrive om det på hjemmesiden, for at at motivere andre til at prøve selv.

         Når vi igen må samles, indkalder jeg til møde for alle der er interesserede i kapsejlads. Agendaen kunne være:

         1. Hvad vil vi med kapsejladsen i Sundby
         2. Hvad vil jeg som kapsejladsleder i Sundby
         3. Hvordan styrker vi kapsejladsen i Sundby
         4. Skal vi have en kapsejlads skole sundby

         Mvh. 
         Jesper Lorents

             Sundby Sejlforening udsætter generalforsamlingen d. 21. marts 2021

             Selvom situationen tegner bedre nu hvor covid-19 vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet delvis op for udendørsaktiviteter i idrætsforeninger, så er der stadig et forsamlingsforbud for indendørs aktiviteter gældende som minimum til d. 5. april og sandsynligvis endnu længere. Dette gælder også for generalforsamlinger.


             SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at den foreliggende situation stadig er så alvorlig, at sådanne frister kan tilsidesættes.
             Vi har indkaldt til generalforsamling d. 21. marts 2021, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions fortsatte anbefalinger og restriktioner, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til afholdelse snarest muligt på et senere tidspunkt, hvor det vil være muligt.
             Den ny dato for generalforsamlingen vil blive varslet iht. vedtægterne, dvs. senest 4 uger før afholdelsen.
             Der vil ligeledes komme en ny frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Allerede indsendte forslag behøves ikke at blive genindsendt til bestyrelsen.
             Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.
             Med sejlerhilsen
             SSF Bestyrelse / 05-03-2021

               Så skal der klargøres – husk at sorter dit affald!

               Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

               Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

               Læs resten

                Olieudslip i havnen

                Som nogle af vore medlemmer måske har bemærket, har vi i løbet af efteråret og vinteren haft fire mindre olieudslip i havnen. I jule-/nytårsperioden havde vi en oliepøl som, grundet ringe udskiftning af vandet i havnen, flød rundt i havnen i næste tre uger. Disse olieudslip stammer formentlig fra spild i forbindelse med påfyldning af brændstof, eller fra lænsning af sumpen i en af bådene i havnen.

                Vi opfordrer derfor alle bådejere med både i vandet til at kontrollere sumpen i deres både, og rense sumpen for eventuel olie, således at olien ikke pumpes overbord i forbindelse med automatisk lænsning af båden.

                Hvis der spildes brændstof i forbindelse med påfyldning, opfordrer vi til at melde dette til havnekontoret, så vi ved hvorfra udslippet stammer. Det gør opfølgning og eventuel indsats meget lettere.

                På forhånd tak.

                Havnekontoret

                  Havnepladser 2021

                  Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

                  Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

                  De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

                  Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

                  Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

                  Havneudvalget

                    Ansøgere til havneplads 2021

                    Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
                    Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

                    http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

                    Vh Havneudvalget

                      Indkaldelse til generalforsamling 2021

                      Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

                       Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

                      Læs resten

                          Havnekontoret lukker for fysisk besøg frem til 17. januar

                          For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

                          Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

                          Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
                          Torsdag, kl. 15.00-17.00.
                          Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

                            Bestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                            2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

                            Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

                            Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

                            Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

                            Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

                            Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                            På bestyrelsens vegne

                            Claus Brask Thomsen 🎅
                            SSF Formand

                             Seneste Covid-19 nyt fra Dansk Sejlunion

                             Nye kommuner lukker delvist ned

                             På et pressemøde d.10/12 bebudede myndighederne flere delvise nedlukninger af kommuner fordelt over hele landet og med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Der er tale om i alt 31 nye kommuner, der skal operere under skærpede restriktioner indtil foreløbigt 3. januar 2021. De skærpede restriktioner er de samme som dem, 38 af landets kommuner blev pålagt at efterleve fra mandag i denne uge.

                             Læs resten

                              Velkommen til nye medlemmer november 20

                              Indmeldt 5/11/20

                              Jan Rasmussen 2770  Kastrup
                              Christian Gemmer 2400  København NV
                              Leif Jørgensen 2300  København S
                              Carina Skjold Thielsen 2300  København S
                              Josephine Hyldal Sørensen 2300  København S
                              Christian Orholm Lund 2300  København S
                              Mikkel Jack Nielsen 2720  Vanløse
                              Hanne Walker 2300  København S
                              Louise Rosengreen 2200  København N

                              indmeldt 26/11/20

                              Martin Vensild-Zielinski 1152  København K
                              Nadja Zielinski 2630  Taastrup
                              Karoline Krabbe 1624  København V
                              Allan Sørensen 2610  Rødovre
                              Mikkel Bergqvist 2400  København NV

                                  Standernedhaling i covid 19’s tegn

                                  DSC_5912

                                  På lørdag, den 31. oktober kl. 14, vil en lille begrænset flok på 10 personer sørge for, at afslutningen på foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

                                  Programmet i korte træk
                                  Formanden holder tale, standeren nedhales, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

                                  Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du kort efter følge begivenheden – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

                                  Læs resten

                                   41 Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab med donation på kr. 60.000.-

                                    Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                   Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                   Pressemeddelelse 

                                   Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

                                   Læs resten

                                         Vinterplads i havnen

                                         Vil du blive i vandet?
                                         Sejlsæsonen er ved at være slut, men det udelukker ikke, at bådejere med fast plads i havnen stadig kan have deres båd i vandet.

                                         Husk derfor INDEN d. 1. oktober skriftligt at give besked til havneudvalget eller havnechefen (jf. Reglement for Havnen § 21), hvis din båd skal blive i vandet i vinter, så der kan disponeres over vinterpladsen på land til en anden båd. Der er netop i år særdeles mange ansøgninger om vinterplads på land, så vi har brug for beskeden så hurtigt som muligt.

                                         Husk også at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra d. 15. november til d. 1. marts. Både med fast plads på midterbroen skal derfor ligge på en anden plads i vinterperioden.

                                         Vil du søge om plads på land?
                                         Der kan hele året søges om plads på land. Grundet stor søgning, har det fra dette efterår været nødvendigt at benytte samme metode som ved tildeling af fast plads i havnen og tildeling af skure. Nemlig tildeling efter anciennitet.

                                         Når man har søgt om plads på land, dvs. helårsplads (f.eks. trailerplads), vinterplads eller sommerplads, så forbliver man på ansøgningslisten til man får anvist en plads, men det kan som sagt godt tage nogen tid, hvis man er nyt medlem.

                                         Find ansøgningsskemaet ’Ansøg om plads på land’ på vores hjemmeside under fanen ’KONTORET’, og husk, at der altid på alle fartøjer og trailere skal være påsat gyldigt årsmærke.

                                         Husk mærkning!
                                         Reglement for Optagning/søsætning § 3 siger at afstivningsgrej, bukke og klodser skal være tydeligt mærket med medlemsnummer og fartøjets navn. Grej, der ikke er afmærket som nævnt, bliver af Havnechefen fjernet for ejerens regning og risiko.

                                         På forhånd tak
                                         SSF Havneudvalg

                                          Medlemsmøde 1. oktober

                                          Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

                                          SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

                                          Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

                                          På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

                                          Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

                                          • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

                                          Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.
                                          Læs resten

                                            Lågerne til havnen låses

                                            Lågerne til havnen vil være låst fra den 1. oktober

                                            Efter sommerperioden har lågen ved hovedindgangen til Sundby Sejlforening typisk stået åbent når restauranten har holdt åbent. Personalet har lukket og låst lågen, når de gik hjem efter fyraften.

                                            Nu er vi jo i den situation, at vi for øjeblikket ikke har en forpagter til vores restaurant. Derfor vil vores havnechef eller pladsmand lukke og låse lågen, når de går hjem efter endt arbejdsdag. Dette vil ske fra d. 1. oktober, der samtidig er dagen, hvor vores nattevagtsperiode starter.

                                            Alle medlemmer opfordres til lukke lågerne efter sig når de forlader havnens område. Dette gælder alle låger; for lågen ved hovedgangen gælder det dog kun uden for havnechefens/pladsmandens arbejdstid.

                                            Med sejlerhilsen
                                            SSF Bestyrelse

                                             De tre bedste både nappede hver seks arter

                                             Beretning fra årets fiskekonkurrence i SSF, 10. oktober 2020

                                             Double T

                                             Deltagere fra søndre og nordre bassiner mødes ved molerne på slaget 9. Søren Tønder i Double T er forrest i billedet.

                                             Årets fiskekonkurrence i Sundby Sejlforening drejede sig primært om at fange flest forskellige fiskearter. Besætningerne på 12 både tog udfordringen op og dystede således Læs resten