Brug af elektricitet på SSF’s område

  Der har i mange havne været flere bådbrande pga. fejl i den elektriske installation. Det skulle vi helst aldrig opleve i Sundby Sejlforening! Bestyrelsen har derfor været så heldige, at et medlem har gjort opmærksom på dette alvorlige problem og kommet med et løsningsforslag, som er blevet behandlet på bestyrelsesmødet den 22. oktober 2020.

  Bestyrelsen besluttede, at der på landområdet hele året opfordres til, at forbrug af elektricitet til opladning af batterier og elektrisk værktøj kun må finde sted når ejeren af båden er tilstede.

  Medlemmerne må derfor være indstillet på, at el-ledninger tilsluttet standere vil kunne fjernes uden varsel af havnemyndigheden.

  I sommerperioden bedes medlemmerne ligeledes være opmærksomme på brandfaren ved benyttelse af el, som beskrevet. Da mange af bådene om sommeren er beboede og dermed under tilsyn, så opfordres der til også at holde øje med omkringliggende fartøjer. Der kan dog være tale om en nødvendig el-tilslutning til f.eks. en lænsepumpe, hvor en afbrydelse af strømmen vil være fatal. Det er kun havnemyndigheden der må afbryde strømmen (med mindre der opstår en akut situation).

  Husk i øvrigt Reglement for Pladsen, §4 ”Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen….”

  Bestyrelsen håber på forståelse for den beskrevne ansvarlige anvendelse af elekticitet på SSF’s område til glæde for alle medlemmer.

  Havneudvalget 23-10-2020