Foreningsdag d. 8. Maj

Vi har brug for dig!

Allerede søndag den 8. maj er der en enestående mulighed for både at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening på den allerbedste måde. Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” afholdes. 

Vi starter med fælles morgenmad kl. 9,00 i Pejsestuen, hvorefter dagens mange opgaver fordeles og vi starter i arbejdshold (lavet efter de fremmødtes ønsker). 

Kl. 13,00 Der servers frokost doneret af midler fra Frivillighedsprisen, som foreningen modtog i 2021. Efter frokosten arbejder vi videre til kl. 16,00.

Hvad synes du, der skal laves i år? Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske vigtigere! Det kan jo være noget, som virker irriterende og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine ønsker er derfor også vigtige af hensyn til indkøb af materialer.

Hvis du vil deltage i spisningen, så er det i år absolut nødvendigt, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. maj med dine eventuelle ønsker til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  mærket foreningsdag.

På gensyn
Havneudvalget

Arbejdsopgaver til Foreningsdagen den 09 MAJ 2022
Klipning af hække, Opsamling af affald på pladsen, Opsamling af affald på parkeringspladsen, Lugning omkring klubhus/restaurant, Maling af affalds/miljøstationer, Maling af fritidshusets vinduer, bænke mv., Udvendig rengøring ved toiletbygninger nord og syd, Lugning/soignering af moler, Udskiftning af overdækning ved røgerlauget, Maling af afskærmning/plankeværk ved røgerlauget, Fjerne jord bag skure på nordre mole langs kolonihaverne, Rense tagrender på toiletbygning nord og syd, Fjerne trådhegn ved ”DMU sti”, Renovere skoletelt mod vest, Maling af vægge indvendigt i gæstehus, Maling af skurbagsider ud mod nordremole, fjerne overflødige skilte, Idéer fra deltagere.

Loppemarked 2. Maj

LOPPEMARKED på SØNDRE MOLE i forbindelse med medlemsdagen
Mangler du en dims til  båden eller andet så kom til  vores årlige LOPPEMARKED den 2. Maj kl. 11.

I år mødes vi på søndre mole, hvor vi har lidt mere plads ,som alle ved må vi være Max 50 incl. stadeholder. 
Bliver vi for mange vil de sidst ankommet blive bedt om at komme tilbage senere.
Har du selv lyst til at have en stand er det ganske gratis, blot skal du være medlem .Borde og bænke er til fri benyttelse ,der kan ikke reserveres, her gælder først til mølle princippet .  

HUSK AT HOLDE AFTAND og vis HENSYN

Foreningsdagen søndag d. 2. maj

Foreningsdagen nærmer sig hastigt.

Allerede søndag den 2. maj er der en enestående mulighed for at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening, og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet!

Læs alt om dagen i arrangementskalenderen >>

Foreningsdag i SSF, søndag, den 13. maj

“Mal din nabos skur!”

Når man hører ordet ”Foreningsdag”, tænker nogen måske: Hvad er det? Er det magen til den dag i grundejerforeningen, lejerforeningen eller i kolonihaveforeningen, hvor man laver noget ”træls” arbejde, som man finder undskyldninger for ikke at deltage i?

Det er det selvfølgelig ikke i SSF.

MalDinNabosSkurDSC_1317_web

I SSF er det en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vores forening og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet.
Derfor har vi på opfordring arbejdet med at lave en sådan dag, med varierede aktiviteter, som de fleste kan deltage i. Tag gerne dine børn med og få en dag ud af det.

Til hver aktivitet er der allerede nu udnævnt en ”sjakbajs”, som vil være kontaktperson og tovholder på aktiviteten. Vi har lavet et samlet program for vores Foreningsdag, som du finder herunder sammen med beskrivelser af hver enkelt aktivitet.

Program for foreningsdagen, kl. 9-16

[table]
Kl.,Program
09:00 – 10:00,SSF byder på morgenmad med kaffe + rundstykke i Restauranten. ”Sjakbajs” samler tilmeldte til sin aktivitet og orienterer.
10:00,Vi er i gang med aktiviteterne.
Frokost,… indtages ved aktiviteterne i form af egen medbragt mad & drikke.
Ca. 16.00,Aktiviteterne afsluttes.
Fra kl. 17, Vi tænder op i fælles grill på græsplænen på Søndre mole; medbring selv mad & drikkevarer.[/table]

Aktiviteter på foreningsdagen (med “sjakbajs”)

[table]Nr.,
Aktivitet,”Sjakbajs”
1,Male masteskur, Jimmie Beckerlee
2,Male sejlerskole- og kapsejladsskur, Jan Lauridsen
3,Male skure som mangler maling, Jimmie Beckerlee
4,Oprydning gammelt skoletelt,Claus Rønnow
5,Oprydning og male kajakhuset,Søren Bødtker / Jesper Lorents
6,Opsætning skilte på kajakpladser,Søren Bødtker / Jesper Lorents
7,Montering af filt på kajakpladser,Søren Bødtker / Jesper Lorents
8,Efterspænding af borde og bænke,William Thomassen
9,Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen),Martin og Mikkel Clifforth
10,Oprydning på pladsen (vinterbådpladser),Jan Lauridsen
11,Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej,Dorte Thomassen
12,Affalds- og sorteringsteam,Arne Olsen
13,Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre,Karin Sonne/Anette Clifforth[/table]

Lidt mere om aktiviteterne

Husk praktisk beklædning.
”Sjakbajsen” til hver aktivitet vil være din kontaktperson. Ingen aktivitet bliver opstartet, hvis ”sjakbajsen” vurderer, at den ikke kan gennemføres på dagen.
SSF indkøber alle nødvendige materialer til gennemførelse af aktiviteterne.
[table]Nr.,
Aktivitet,Beskrivelse
1,Male masteskur, Det kræver vel ikke nærmere forklaring.
2,Male sejlerskole- og kapsejladsskur, En oplagt mulighed for f.eks nuværende/tidligere sejlerskoleelever til at forskønne de faciliteter som bruges flittigt. Samt lære hinanden bedre at kende.
3,Male skure som mangler maling,Vi vil denne dag hjælpe dem som ikke lige har fået malet deres skur endnu. Hvis man ikke ønsker at nogen maler ens skur kan man stadig nå at gøre det selv inden 13. maj 2018. Maling af skure vil selvfølgelig blive gjort med respekt for skurejeren.
4,Oprydning gammelt skoletelt,Vi laver en oprydning i teltet. Hvis du har gemt noget i teltet som vi ikke kan identificere er det klogt at fjerne det inden 13. maj 2018.
5,Oprydning og male kajakhuset,Vi vil gerne forskønne kajakhuset og rydde op så vi kan bruge det til nye/gamle aktiviteter.
6,Opsætning skilte på kajakpladser,En mere konkret opgave; forklares på dagen.
7,Montering af filt på kajakpladser,En konkret opgave; forklares på dagen.
8,Efterspænding af borde og bænke, En mere konkret opgave; forklares på dagen.
9,Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen),Her kan man hjælpe Martin og Mikkel.
10,Oprydning på pladsen (vinterbådpladser),Gennemgang af alle vinter pladser for affald m.m. Ting som ikke er affald bedes sat inden for rammen af vinterstativet og røres ikke. Gamle bukke eller andet som man ønsker smidt ud kan sættes ud på nærmeste kørevej 12. maj 2018. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam). Oprydning foretages med respekt for vinterpladsejere.
11,Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej,Her er der mulighed for at hjælpe til med at fjerne affald og ordne buskads. Det ydre hegn er vores ansigt udadtil og vi har ønske om at det fremstår så pænt som muligt. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam).
12,Affalds- og sorteringsteam,Er du god til at sortere affald og kan placere det rigtigt i vores containere så er det opgaven for dig. Kræver god fysik.
13,Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre,Vi klargør toiletfaciliteterne til den nye sæson med en ordentlig hovedrengøring og små forbedringer.[/table]

Kom og vær med!

Vi håber du vil deltage og finder en aktivitet, som du måske brænder for og synes bør udføres.

Man behøver ikke deltage hele dagen, men er også velkommen til at bidrage med de timer, man kan overskue, eventuelt skifte aktivitet midt på dagen.

Hvis man skulle glemme at tilmelde sig, kan man også bare møde op på dagen.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig via en ”doodle”, på ophængt liste i Skipperstuen eller på e-mail til havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

Sådan tilmelder du dig via “doodle”
Gå til ”doodle” via dette link
Tryk på pilen yderst til højre; nu vil alle aktiviteterne vise sig.
Tryk herefter på + i venstre side og udfyld:
Vælg aktivitetsnummer, skriv dit navn og medlemsnummer.

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt den 13. maj 2018!

Holdet bag foreningsdagen “Mal din nabos skur”