Snart er der generalforsamling i SSF

gf2016_DSC8201Den årlig generalforsamling afholdes søndag, den 24. marts 2019, kl. 9.00, i klubhuset.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op og gøre deres indflydelse gældende.

I år er der valg til følgende bestyrelsesposter: (mere…)

Er du den nye sejlerskoleleder, kapsejladsleder eller ungdomsleder?

På generalforsamlingen, 25. marts 2018, skal der blandt andet vælges nye folk til posterne som sejlerskolechef, kapsejladsleder og ungdomsleder.  Var det ikke noget for dig? (mere…)

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Nu kan du læse bestyrelsens og indkomne forslag fra medlemmer til behandling på SSF’s generalforsamling, den 25. marts 2018.

Du finder alle forslag, foreningens regnskab mv. ved at trykke på den røde ‘knap’ med teksten ‘Generalforsamling 2018‘ i øverste højre hjørne her på siden.

Som du vil se, handler de fleste forslag til årets generalforsamling i SSF om ændringer af foreningens vedtægter og reglementer. Til sammenligning med de foreslåede ændringer kan du her læse de nuværende Vedtægter og reglementer i SSF.

Formøde til generalforsamlingen

Torsdag, den 22. marts, kl. 19.30, i Pejsestuen, afholdes formøde til generalforsamlingen i SSF.

På generalforsamlingen, den 25. marts 2018, skal vi bl.a. drøfte og stemme om bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter og regle­menter.

For at give interesserede medlemmer en god mulighed for både at sætte sig grundigt ind i forslagene og spørge ind til begrundelserne for ændringerne heraf, indkaldes til dette åbne aftenmøde.

Bestyrelsen håber, at mange vil møde op, så der på selve general­for­sam­lingen er en større forståelse for både forslag og de dermed også totalt gennemskrevne vedtægter og reglementer. Disse er nu beskrevet som tingene bør foregår i praksis.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 25. marts 2018, klokken 9, i klubhuset. Husk sommertid!

(mere…)

Dato for generalforsamlingen ændret

Da formanden er forhindret i at deltage i den planlagte generalforsamling, søndag den 18. marts, har en enig bestyrelse besluttet at flytte generalforsamlingen til søndag den 25. marts.

Bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsen efterlyses!

På SSF’s generalforsamling d. 26. marts ønsker vores aktivitetsleder, Jørgen Valdsgaard, samt sekretær, Britt Bødtker, ikke at genopstille til deres bestyrelsesposter. Desuden takker Lillian Green Jensen af som kasserersuppleant. Den tilbageværende bestyrelse vil gerne takke alle tre for deres entusiastiske og dedikerede arbejde i og omkring bestyrelsesarbejdet.  (mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 26. marts 2017, klokken 9.00, i klubhuset. Husk sommertid!

(mere…)

Fotografens referat af generalforsamlingen 2016

gf2016_DSC8201Selv om der var meget papir at forholde sig til, gik det da meget fredeligt alt sammen.  (mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag den 27. marts 2016, klokken 9.00 i klubhuset. Husk sommertid!

(mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag den 29. marts 2015 klokken 09 i klubhusets restaurant. Husk sommertid!

(mere…)

Generalforsamlinger

Herunder kan du læse relevante dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2011 og frem.

2018

2017

2016

 • Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2016 (6. feb. 2016)
 • Indkomne forslag (12. mar. 2016):
  Forslag 1-3 – om havnepenge, om ansøgningsfrist vedr. havneplads og om forhøjelse af pladsleje
  Forslag 4 – om medlemmers indsigt i bestyrelsens aftaler
  Forslag 5 – om bladets fortsættelse
  Forslag 6-7 – om gæsters gratis to timer og om kontingent vedr. ‘Blueberry’
  Forslag 8 – om analyse af pladsmandens arbejdsopgaver
  Forslag 9 – om arbejdsseddel
  Forslag 10-11 – om nordre slæbesteds tilstand og om renovering af toiletfaciliteter
  Forslag 12 – om loppemarked/bagagerumssalg
  Forslag 13 – om kontorets åbningstider
  Forslag 14-20 – om forhøjelse af forpagtningsafgift, om ombygning, om forhøjelse af pælepenge, om ekstraordinært kontingent, om aftale med pladsmand, om fordeling af bådpladser og om fratagelse af æresmedlemskab
 • Regnskab 2015 (29. feb. 2016)
  Regnskabet er foreløbigt; det endelige regnskab kan først offentliggøres, når det er underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. P.t. er Jørgen Valdsgaard og Sten Lykkebo bortrejst.
 • Endeligt regnskab 2015 (8. mar. 2016)
 • Referat

2015

2014

2013 – ekstraordinær

2013

2012

2011 – ekstraordinær

2011

 

Indkaldelse til generalforsamling 2011

Søndag den 27. marts 2011, kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Følgende er på valg for 2 år:

Sekretær
Poul Christensen
Skolechef
Jan Lauridsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Søren Rasmussen
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Brian Frisendal (vælges for 1år)
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 27. februar 2011 kl. 9.00.

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Søndag den 25. marts kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således i lige år:

Følgende er på valg:

Formanden
Tonny Pedersen
Kapsejladschefen
Marc Wain Pedersen (modtager ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Lena Skov Andersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Flemming von Wowern
Leif Henriksen (modtager ikke genvalg)
Formanden for klubhus og bygninger
Frits Meiniche
1 suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
1 revisor
Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. februar kl. 9.

Bestyrelsen
14. februar 2012

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Søndag den 7. april 2013 kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Følgende er på valg:

Sekretær
Poul Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Niels Fuglesang (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem for 1 år (*)
Nyt havneudvalgsmedlem
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen (modtager ikke genvalg)
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Slettes
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

(*) Flemming von Wowern ønsker at fratræde sin post som havneudvalgsmedlem og næstformand og stille op til posten som Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant.
Flemming vil begrunde dette på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 10. marts 2013 kl. 9:00.

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Søndag, den 30. marts 2014
, kl. 9.00, i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Protokol og beretning
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Lovændringsforslag
 6. Andre forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Følgende er på valg:

 • Formand
  Tonny Pedersen modtager ikke genvalg
 • Sejladschef
  Jan Lauridsen genopstiller
 • Ungdomsleder
  Lena Skov Andersen genopstiller
 • Havneudvalgsmedlem
  Frits Meiniche modtager ikke genvalg
 • Havneudvalgsmedlem
  John Jacobsen genopstiller
 • Motorbåd & sikkerhed
  Flemming von Wowern fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
 • Kasserer
  Britta Scharff fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
 • Suppleant til bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag, den 2. marts 2014, kl. 9.00.