SSF kort fortalt

AaløbetEn septemberaften i 1923 mødtes lille flok mænd i et kolonihavehus på Amager. De ønskede at danne en forening, så de kunne lave gyldige aftaler med myndighederne om udmundingen af en afvandingskanal, der løb ud i det lavvandede, militære område på Amagers nordøstkyst.
Her havde de allerede længe havde haft deres småjoller liggende, men nu ville de gerne have formaliteterne bragt i orden.

ungdomsvenligSøndag, den 28. oktober 1923, holdt ‘Baadelaget Saltholm’ stiftende generalforsamling.

I dag er Sundby Sejlforening (SSF) en stor sejlklub med 310 havnepladser og lidt under 1000 medlemmer.

Certificeret af DSSSF er medlem af Dansk Sejlunion og tilknyttet Danmarks Idrætsforbund.

SSF har siden 2003 været certificeret som ‘Ungdomsvenlig Sejlklub’ og i 2019 blev SSF’s sejlerskole certificeret af Dansk Sejlunion.

 

Adresse & åbningstider

Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15
2300 København S

Kontoret er normalt åbent første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19.00 til kl. 20.30. Kontoret holder dog lukket i juli samt den sidste torsdag i december og den første torsdag i januar.

I maj måned holder kontoret åbent den 23. maj i stedet for den 30. maj, da denne dag er en helligdag (Kristi Himmelfartsdag).

I kontortiden træffes: Formand, kasserer og havneudvalg.

Havnekontorets åbningstider

Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
Torsdag, kl. 15.00-17.00.
Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.
I åbningstiden træffes havnefogeden evt. på tlf. 3258 1424.

Telefonnumre

Kontor & vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424
Restaurant Sundby Sejl: 3259 4130

Mailadresser

Sundby Sejlforening: ssf@sundby-sejlforening.dk
Kassereren: kasserer@sundby-sejlforening.dk
Havnefogeden på havnekontoret: havnen@sundby-sejlforening.dk
Havneudvalget i bestyrelsen: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk
Medlemsbladets redaktion: bladet@sundby-sejlforening.dk
Webredaktøren: web@sundby-sejlforening.dk

CVR, bank og giro

CVR-nr.: 53 01 45 18
Bank Nordik: Reg.nr. 6506, kontonr. 3050513512
Postgirokonto: 7 05 65 16
MobilePay: 31583

Bestyrelsen

_DSC8232Formand
Jørgen Erik Jensen
mobil 2118 0463
e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk

 

_DSC8249 Næstformand & havneudvalg
Claus Brask Thomsen
mobil 4010 4275
e-mail: naestformand@sundby-sejlforening.dk

 

Jesper LorentsHavneudvalg
Jesper Lorents
mobil 4025 5363
e-mail: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

 

Havneudvalg
Per Østergaard
mobil 6061 6574
e-mail: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

 

Ungdomsleder
Heidi Jørgensen
mobil 2654 1432
e-mail: ungdomsleder@sundby-sejlforening.dk

 

Sejlerskoleleder
Martin Clifforth
mobil 2065 5722
e-mail: sejlerskoleleder@sundby-sejlforening.dk

 

Kapsejladsleder
Tonny Pedersen
mobil 6022 8168
e-mail: kapsejladsleder@sundby-sejlforening.dk

 

_DSC8174Motorbåd & sikkerhed
Tom Høst
mobil 2773 0863
e-mail: motorbaad-sikkerhed@sundby-sejlforening.dk

 

arrangementsleder2019Arrangementsleder
Helle Schougaard Wriedt
mobil 5178 3274
e-mail: arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk

 

sekretaer2019Sekretær
Josephine Fock
mobil 6026 8044
e-mail: sekretaer@sundby-sejlforening.dk

 

kasserer2019Kasserer
Dorthe Alvang
mobil 4047 7790
e-mail: kasserer@sundby-sejlforening.dk

 

Foreningens faste udvalg

Svend Erik SokkelundWebredaktør
Svend Erik Sokkelund
tlf. 20 250 240
e-mail: web@sundby-sejlforening.dk