Adresse & åbningstider

Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15
2300 København S

Kontoret er normalt åbent første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19.00 til kl. 20.30. Kontoret holder dog lukket i juli samt den sidste torsdag i december og den første torsdag i januar.

I kontortiden træffes: Formand, kasserer og havneudvalg.

Havnekontorets åbningstider

Mandag-onsdag, kl. 12.00-13.00, torsdag, kl. 15.00-17.00.
Fredag, lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.
I åbningstiden træffes pladsmanden evt. på tlf. 3258 1424

Telefonnumre

Kontor & vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424
Restaurant Sundby Sejl: 3259 4130

Mailadresser

Sundby Sejlforening: ssf@sundby-sejlforening.dk
Kassereren: kasserer@sundby-sejlforening.dk
Pladsmanden på havnekontoret: havnen@sundby-sejlforening.dk
Havneudvalget i bestyrelsen: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk
Medlemsbladets redaktion: bladet@sundby-sejlforening.dk
Webredaktøren: web@sundby-sejlforening.dk

CVR, bank og giro

CVR-nr.: 53 01 45 18
Bank Nordik: Reg.nr. 6506, kontonr. 3050513512
Postgirokonto: 7 05 65 16

Meld dig ind i SSF!

Vil du meldes ind i Sundby Sejlforening, skal du møde op og tale med formanden i kontorets åbningstid.

Enhver hæderlig person kan optages som medlem af SSF.
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub eller lystbådehavn, kan dog ikke optages i SSF.
Ansøgerens navn og adresse skal optages på SSF’s hjemmeside.
Motiveret protest mod optagelsen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter offentliggørelsen.
Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren optages. Er der protest, der tages til følge, afvises ansøger og indmeldelsesgebyr og kontingent tilbagebetales.

Sundby Sejlforening har flere typer medlemskaber

 • A-aktiv medlemskab, A-medlem
  Du skal være A-aktiv medlem for at gå på sejlerskole, være fartøjsejer med fast plads eller vinterplads i havnen eller på land, have skur og/eller nyttehave, have stemmeret på generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen eller udvalg (efter 2 års medlemskab).
 • B-aktiv medlemskab, B-medlem
  Du må deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Du må være med til fester og sociale arrangementer og i det frivillige arbejde. Du tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads. Du må ikke være fartøjsejer med fast plads eller låneplads, købe skur og/eller leje nyttehave. Du er ikke valgbar til tillidsposter og kan ikke udpeges til medlem af udvalg. Du kan ikke deltage som elev på sejlerskolen eller i ungdomsafdelingen.
  B-medlemskabet er typisk for familiemedlemmer, f.eks. forældre til juniorer, og støttemedlemmer.
 • Ungdomsmedlemskab (8-25 år), herunder
  Junior (8-19 år)
  Du må deltage i ungdomsafdelingens aktiviteter og sejle i dens fartøjer. Du må deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Du er ikke valgbar til tillidsposter og kan ikke udpeges til medlem af udvalg. Du tilskrives anciennitet til opnåelse af havneplads. Du må have plads på land til ét fartøj til eget brug.
  Ungsenior (19-25 år)
  Du skal være aktiv i ungdomsafdelingen. Du må deltage i generalforsamlingen med stemmeret, og du kan udpeges til medlem af ungdomsudvalget. Du tilskrives anciennitet til opnåelse af havneplads, men du må ikke være fartøjsejer med fast plads i havnen, købe skur og/eller leje nyttehave. Dog må du have plads på land til ét fartøj til eget brug.
 • Minijunior medlemskab (under 8 år)
  Du tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads, men må deltage i sociale arrangementer.

Kontingenter og priser

Indmeldelsesgebyr
A-aktiv medlem 1.000 kr.
Ungsenior 125 kr.
Junior 125 kr.

Kontingent helårligt
A-aktiv medlem 1.200 kr.
B-aktiv medlem (støttemedlem) 675 kr.
Ungsenior 550 kr.
Junior 550 kr.
Minijunior 125 kr.

Pladsleje pr. påbegyndt m² (fartøjets største længde × største bredde), min. 3 m²
Helårsplads 240 kr.
Vinterplads (1/1-30/4 + 1/11-31/12) 120 kr.
Låneplads (1/5-31/10) 120 kr.
Slæbejolle eller skydepram i forbindelse med fast helårsplads 300 kr. (fast pris)

Skurafgift helårligt
Enkeltskur 450 kr.
Dobbeltskur betales som to enkeltskure
Købs-/salgsprisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen, inden for en minimum- og en maksimumsats, 0 kr. -1.500 kr.

Haveleje helårligt pr. påbegyndt m²
Nyttehave 20 kr.

Andre gebyrer
Gebyr for ny plads (pælepenge) 2.000 kr.
Gebyr for ikke-gået nattevagt 600 kr. pr. vagt
Gebyr for fartøj uden gyldigt årsmærke 600 kr.
Gebyr for rykker ved for sen betaling 120 kr.
Gebyr for el-afregning i skur, have eller båd 25 kr.
El-forbrug i skure afregnes i henhold til foreningens Ordensreglement.

SSF-butikken

kontorets åbningstid kan du købe standere, frihavnsmærke, nøgler, polobluser, t-shirts, kasketter m.m. og bøger, der gør dig klogere på sejlads, SSF’s historie og SSF’s sangskat.

Standere og nøglebrikker kan også købes hos pladsmanden i åbningstiden.

STANDERE, NØGLER MV.
SSF-stander, stor
65 kr.
SSF-stander, mellem
60 kr.
SSF-stander, lille
50 kr.
Stander til påklæbning
8 kr.
SSF-mærkat til biler
5 kr.
Frihavnsmærke 2017
50 kr.
Medlemsnøgle til låger, toiletter m.m. (inkl. depositum 100 kr.)
200 kr.
Nøglebrik til porten
100 kr.
BØGER
Claus Rønnow: “117 Gode Råd” (medl.pris)
99 kr.
Jubilæumsbogen: Sundby Sejlforening 90 år oktober 2013 
90 kr.
SSF-sangbog
10 kr.
TØJBUTIKKEN
Polobluse, herremodel
135 kr.
T-shirt, ny model (blå, hvid)
100 kr.
T-shirt, gl. model (blå)
85 kr.
Kasket
70 kr.
Slips
100 kr.
Sweatshirt, resttilbud
200 kr.

Bestyrelsen

_DSC8232Formand
Jørgen Erik Jensen
tlf. 2118 0463
e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk

_DSC8249 Næstformand & havneudvalg
Claus Brask Thomsen
tlf. 4010 4275
e-mail: naestformand@sundby-sejlforening.dk

Jesper LorentsHavneudvalg
Jesper Lorents
tlf. 4025 5363
e-mail: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

_DSC8174Havneudvalg
Tom Høst
tlf. 2773 0863
e-mail: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

_DSC8137Ungdomsleder
Lena Skov Andersen
e-mail: ungdomsleder@sundby-sejlforening.dk

_DSC8119Sejladschef
Jan Lauridsen
tlf. 2928 7225
e-mail: sejladschef@sundby-sejlforening.dk

Kim 'Pisk' AndersenMotorbåd & sikkerhed
Kim ‘Pisk’ Andersen
tlf. 3259 6223
e-mail: motorbaad-sikkerhed@sundby-sejlforening.dk

Aktivitetsleder
Per Østergaard
tlf. 6061 6574
e-mail: aktivitetsleder@sundby-sejlforening.dk

DSC_2249Sekretær
Jimmie Beckerlee
tlf. 2859 4664
e-mail: sekretaer@sundby-sejlforening.dk

_DSC8142Kasserer
Elin Brinkland
tlf. 3033 7897
e-mail: kasserer@sundby-sejlforening.dk

Foreningens faste udvalg

Svend Erik SokkelundWebredaktør
Svend Erik Sokkelund
tlf. 20 250 240
e-mail: web@sundby-sejlforening.dk