Velkommen til sejlerskolen

Målet for Sundby Sejlforenings sejlerskole er, at eleverne skal blive så dygtige til at sejle som muligt for derigennem at udvikle glæde ved sejlads og opnå praktiske færdigheder til at kunne sejle sikkert. Man lærer bedst, når man trives, og derfor prioriterer sejlerskolen et trygt og positivt læringsmiljø med fokus på fællesskab, samvær og trivsel.

Som fritidsaktivitet kalder sejlads på skærpet opmærksom omkring sikkerhed. Derfor indgår undervisning om ophold på vandet og sikkerhedsprocedurer ved sejlads, som en naturlig del af sejlerskolen.

SSF’s sejlerskole tilbyder:

  • praktisk sejlads i sejlbåd – to sæsoner
  • praktisk sejlads i motorbåd – en sæson
  • teoretisk undervisning bl.a. navigation – en sæson (vinter).

dsc_6268

Du kan læse meget mere om sejlerskolens retningslinjer og politikker for elever, instruktører, vedligeholdelse og sikkerhed m.m. her på siden.

Se også sejlerskolens nye folder målrettet kommende elever. (Under udarbejdelse).

Sejlerskolen melder alt udsolgt

5. februar 2019
Selvom vi har besluttet at tage flere elever på den enkelte båd, har vi allerede nu flere tilmeldinger, end vi har mulighed for at optage i sæsonen 2019. Vi har derfor lukket for tilmelding til praktisk sejlads i denne sæson. Vi takker for de mange tilmeldinger.

Venlig hilsen
Sejlerskolen i Sundby Sejlforening

Dansk Sejlunion certificering

Certificeringscertifikat for Sundby Sejlforenings Sejlerskole januar 2019

Læs mere om certificeringen af SSF’s sejlerskole

For at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i sejlerskolerne har Dansk Sejlunion valgt at certificere sejlerskolerne på baggrund af skolens tilrettelæggelse af blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring både og forebyggelse og håndtering af ulykker til søs.

Den certificerede sejlerskole er således et signal til brugeren om, at man på sejlerskolen har styr på sikkerheden og at man arbejder med at sikre bedst mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.

Læs hvad Dansk Sejlunion skriver om certificering på deres hjemmeside

Praktisk sejlads

I sejlbåd

_DSC8777

Undervisningen foregår i en af de tre spækhuggere: Tyveknægten, Tøsen eller Banditten.
Spækhuggeren er tegnet i 70’erne af Peter Bruun i Kvistgård. Den er bygget i glasfiber og er 7,44 m lang (24′) og 2,33 m bred med et sejlareal på ca. 40 m². Den vejer omkring to tons.
Du kan læse mere om bådtypen på spækhuggerklubbens website

Under uddannelsen lærer du at manøvrere en båd for sejl og arbejde med liner og hal. Uddannelse i praktisk sejlads for sejl foregår normalt over to sæsoner og afsluttes med en praktisk prøve. Prøven gælder for den praktiske del af Duelighedsbeviset. SSF arrangerer prøvedag(e) med ekstern censor. Bestået prøve indberettes til Søfartsstyrelsen.

I motorbåd

_DSC8772

Bollen er en DM Fisherman 27′ (8,6 m), bygget i 1977 på Dueholm Værft i Københavns Nordhavn. Motoren er en Volvo Penta D2-75 HS25A, som er en 4-cylindret dieselmotor på 75 BHK og forsynet med et Borg Warner hydraulisk gear 2,1-1. Marchfart er 6 knob ved 1.500 omdrejninger i minuttet. Fartøjet er også klubbens arbejdsbåd og bruges bl.a. som dommerbåd ved kapsejladser.

Uddannelse i motorbådssejlads strækker sig over én sejlsæson og afsluttes med en praktisk prøve. Prøven gælder for den praktiske del af Duelighedsbeviset. SSF arrangerer prøvedag(e) med ekstern censor. Bestået prøve indberettes til Søfartsstyrelsen.

Under uddannelsen lærer du at manøvrere for motor og lærer om dieselmotorens opbygning og virkemåde, blandt andet fremvises dyser og brændstofpumper mv.

Vedligeholdelse af båd

Under uddannelsen deltager du i klargøringen af bådene og i den almindelige vedligeholdelse igennem sæsonen.

Teoriundervisning

Søvejsregler og navigation

Der er trafik på vandet, så der er naturligvis også regler – og dem skal man kunne.
Og navigationen skal du bruge for at finde vej på vandet.

Tilmeldingen til teoriundervisningen åbner på sejlerskolens hjemmeside 1. september, og pladserne fordeles efter ansøgernes medlemsanciennitet.
Undervisningen foregår i vintersæsonen i Det Maritime Ungdomshus tirsdag kl. 19 – 21 og afsluttes med en prøve omkring 1. april.

Du kan på Søfartsstyrelsens hjemmeside se en detaljeret gennemgang af pensum og krav til at bestå prøven.

Når du har bestået både den praktiske og den teoretiske prøve, kan du få udstedt Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for Lystsejlere, som er obligatorisk for at have bådplads i havnen.

‘Blueberry’ – et tilbud til nye sejlere

‘Blueberry’ – en Granada 23, ejet af SSF – er et tilbud til dig, der lige har fået duelighedsbevis og gerne vil på vandet, men endnu ikke har egen havneplads og båd.

Man skal tilmelde sig ”Blueberry” på kontoret i åbningstiden. Det koster 1.500 kr. og man skal medbringe sit duelighedsbevis og sit medlemsnummer. Man har nu ret til at booke sin tid ind på Google-kalenderen, hvor der er plads, og tage på dagsejlads eller weekendture med båden. Man skal huske, at når man sejler i ‘Blueberry’, repræsenterer man SSF. Efter endt sejlads sikrer man sig, at båden efterlades i pæn stand. Når du sejler i ‘Blueberry’, forpligter du dig til at deltage i klargøring/vedligehold af båden samt være til rådighed ved isætning og optagning. Vi er på nuværende tidspunkt cirka 10 medlemmer med fokus på hyggeligt socialt samvær, sejlads og naturoplevelser. Hvis du har lyst til at komme forbi og få en prøvetur, så forsøger vi hver tirsdag i sæsonen at tage ud på en fælles tur.

For mere information skriv venligst til blueberry@sundby-sejlforening.dk

Retningslinjer for brug af Blueberry

dsc_7935_Blueberry