Dansk Sejlunion certificering

    Certificeringscertifikat for Sundby Sejlforenings Sejlerskole januar 2019

    Læs mere om certificeringen af SSF’s sejlerskole

    For at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i sejlerskolerne har Dansk Sejlunion valgt at certificere sejlerskolerne på baggrund af skolens tilrettelæggelse af blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring både og forebyggelse og håndtering af ulykker til søs.

    Den certificerede sejlerskole er således et signal til brugeren om, at man på sejlerskolen har styr på sikkerheden og at man arbejder med at sikre bedst mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.

    Læs hvad Dansk Sejlunion skriver om certificering på deres hjemmeside