De fik haver på Søndre

    Have nr. 1 er blevet tildelt medlem nr. 176, Niels Jønsson.
    Have nr. 6 er blevet tildelt medlem nr. 122, Kim Poul Andersen.

    Havneudvalget