Dragør 2star med og uden målerbrev

  Dragør 2star sejles rundt om Saltholm den 30. maj 2015. 22,5 sømil med start kl 11.00.

  Den 30. maj 2015 byder Dragør Sejlklub i samarbejde med Scandinavian Yacht Center Dragør og Cafe Dragør Sejlklub velkommen til en dejlig kapsejlads rundt om Saltholm. Der sejles i 3 klasser – 2 star DH racing for både med gyldigt DH målerbrev, Singlehand for DH racing for både med gyldigt DH målerbrev og crusing (ingen krav til antal gaster) for både med og uden målerbrev. Vi starter max. 50 både, og der vil være præmie for hver 5 deltagende båd.

  Der er skippermøde i Dragør sejlklubs klublokale på Strandlinien 1, Dragør kl 9.30

  Starten går ud for Dragør Havn med samlet start kl. 11:00 og dommeren afgør på dagen om det er styrbord eller bagbord rundt, hvilket vil blive signaleret fra dommerbåden.

  Sejladsbestemmelser og banekort udleveres i kapsejladsens bureau på 1. sal i Dragør Sejlklub, som har åbent 30. maj fra kl. 8.30.

  Startgebyr 300,00 kr. pr. deltagende båd, som indbetales til Dragør Sejlklub på konto 2191 – 0759 234 383 ved tilmelding. (Angiv bådens navn, bådtype og sejlnummer ved betaling)

  Dragør Havn giver deltagende både fri havneplads fra fredag den 29. maj til søndag den 31. maj 2014.

  Efter sejladsen er der præmieuddeling, øl og lidt snack på molen ved Dragør Sejlklub på Nordre mole.

  Der er mulighed for fællesspisning i Cafe Dragør Sejlklub lørdag aften. Pris ca 200 kr pr person ekskl drikkevarer Tilmelding sker ved sejladstilmelding.

  Sejladsbestemmelser kan downloades fra www.dragoer-sejlklub.dk.

  Tilmelding kan ske ved mail til DRAGØR SEJLKLUBS kapsejladsudvalg henningpoulsen@mail.dk eller via Dragør Sejlklubs hjemmeside.

  Dragør Sejlklub

  Kapsejladsudvalget