Er du kandidat til SSF’s bestyrelse?

  Den ordinære generalforsamling 2020 bliver med ca. 5 måneders forsinkelse pga. covid-19 endelig afholdt den 31. august. Her er en række bestyrelsesposter på valg. Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen!

  Selvfølgelig er det et stort ansvar at være bestyrelsesmedlem i en forening som Sundby Sejlforening med over 1000 medlemmer, men det er også meget givende at være med til at sætte retningen for en af Danmarks bedste foreninger, sætte nye aktiviteter i gang og forbedre forholdene på havn og plads.

  Bestyrelsesarbejdet foregår i en seriøs atmosfære med godt humør, hvor du får mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber.

  Følgende bestyrelsesposter er iht. vores vedtægter på valg:

  • Formanden
  • 2 havneudvalgsmedlemmer
  • Ungdomslederen
  • Kapsejladslederen
  • Sejlerskolelederen
  • 1 suppleant til bestyrelsen
  • 1 intern revisor

  Herudover har den nuværende kasserer, sekretær og webredaktør meddelt, at de af personlige årsager trækker sig på generalforsamlingen.

  Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om vedtægtsændring vedr. antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer. Hvis dette forslag vedtages, vil der blive færre poster, der skal besættes.

  For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været A-medlem af SSF i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.

  For at stille op til valg bør du derudover som kandidat nøje have overvejet at du

  • har lyst og energi til bestyrelsesarbejdet
  • kan afse den nødvendige tid til bestyrelsespostens arbejde
  • har de nødvendige kvalifikationer til at udfylde bestyrelsesposten.

  Hvis du kan svare ’JA’ til alle 3 punkter vil bestyrelsen opfordre dig til at stille op til valg på generalforsamlingen.

  Til nogle af posterne har der allerede meldt sig mulige kandidater. Det skal dog ikke afholde dig fra at stille op, idet bestyrelsen ønsker så bredt et kandidatfelt som muligt.

  Hvis du vil vide mere om ansvar og rolle for de enkelte bestyrelsesposter, så kontakt Næstformand Claus Brask Thomsen eller et af de andre nuværende bestyrelsesmedlemmer!

  Med sejlerhilsen
  SSF Bestyrelse