Generalforsamling 2021

  Kalender for:
  Tid: 21. mar. 2021 - 09:00 - 16:00

  Sted: Klubhuset (restauranten)

   Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år 
  5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag 
  6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag 
  7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser 
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter 
  10. Valg af revisorer 
  11. Eventuelt 

  Følgende er på valg under punkt 8-10: 

  Sekretær: Torben Ryttergaard Nielsen – fratræder for at stille op som klubhus- og havnerepræsentant 

  Klubhus- og havnerepræsentant: Per Østergaard 

  Klubhus- og havnerepræsentant: Michael Svensson – fratræder for at stille op som sekretær) hvorfor der ekstraordinært skal vælges en klubhus- og havnerepræsentant for en etårig periode 

  Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: Tom Høst 

  Arrangementsleder: Helle Schougaard Wriedt 

  Bestyrelsessuppleant: Ditte Andreasen 

  Webredaktør: Martin Bregnhøi 

  Økonomimedhjælper: Kirsten Fraenkel 

  Statsautoriseret revisor: inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab 

  Intern kritisk revisor: Brian Frisendahl 

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 28. februar 2021 kl. 09:00.