Klargøring beg.

    Kalender for:
    Tid: 11. apr. 2016 - 18:00

    Sted: Ved sejlerskolens hus

    Klargøring begynder, men møder samme ugedag, som man sejler, kl. 18.00 ved skurene.
    Husk, der er mødepligt; alt fravær skal meldes/aftales med den instruktør, man hører til.