Faciliteter for gæstesejlere

  Som gæstesejlere i Sundby Sejlforening er du/I velkomne til at benytte følgende faciliteter:

  • Toilet og bad på hhv. søndre og nordre mole samt på sydsiden af klubhuset ved midtermolen
  • Toiletter i klubhuset (ved restauranten)
  • Skipperstuen på vestsiden af klubhuset, hvor du/I kan
   – spise egen eller restaurantens mad
   – låne en bog fra ‘biblioteket’ (har du en bog til overs, du har læst, er du velkommen til at lægge den i biblioteket til glæde for andre sejlende gæster)
   – se fjernsyn
   – spille ludo, eller hvad du nu har lyst til 🙂

  Vi håber, du/I får et godt ophold i vores skønne havn!