Formandens tale ved indvielsen af Bastion 1

  I dag vil vi indvie vores nye Bastion, som vil få navnet Bastion nr. 1, da dette er den første og vigtigste Bastion vi har i Sundby, – og måske den eneste. Bastion betyder egentlig højborg på fransk, men i praksis er det et fremskudt stykke i en fæstningsvold, kaldet et fremskud, og hvad er mere nærliggende end at benytte vores ydermole til dette, da dette er et fremskudt befæstet stykke til sikring af vores havn og både
  En Bastion uden kanoner lever jo ikke op til de forventninger man måtte have til en sådan, det er derfor jeg med stolthed kan fortælle at Sundby Sejlforening, hvad andre må misunde, har et Kanon laug med adskillige, og i særdeleshed flotte kanoner. Kanonlauget er i vide kredse så respekteret og frygtet, at det bliver overvåget af myndighederne, og er kommet ”under rockerloven”
  For vores dejlige havn og dens medlemmer betyder dette af vi på bedste vis, på højde med vores ærede monarki, der tilmed har været så generøse at give tilladelse til at vores både kan bære Dannebrog som splitflag i maritime farver, kan skyde salut ved festlige lejligheder, og i særdelshed ved vores standerstrygning og hejsning til ære for vores Sundby stander
  Så hvad kan være mere nærliggende i en havn som vores, end at have et kanonlaug, der kan støtte op om vores stolte traditioner, de mange aktiviteter og det fællesskab vi i Sundby Sejlforening har
  Ordet Salut betyder at man affyre en række løse skud fra kanoner, som en hilsen der tilkendegiver respekt overfor nationalflag, og i vores tilfælde også vores stander, samt ved festlige lejligheder.
  De store orlogsskibe skød deres kanoner tomme når de skulle i havn, for at vise at de havde fredelige hensigter
  Ordet Salut som betyder hej på fransk, skal ikke forveksles med det spanske ord Salud, da dette betyder skål.. Den spanske betydning kan vi jo øve os på når vi er færdige her

  I Sundby der skydes med flot kanon
  Man bare skal sikre man ik’ rammer nogen
  Der skydes med krudt og stort tju-bang
  Når røgen har lagt sig vi synger en sang
  I dag vil vi indvie vor Bastion
  Med plads til en højpudset messing kanon
  Sundby hurra..