Indkaldelse til generalforsamling 2016

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag den 27. marts 2016, klokken 9.00 i klubhuset. Husk sommertid!

  Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Lovændringsforslag
  6. Andre forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  Formand: John Jacobsen – modtager ikke genvalg
  Sejladschef: Jan Lauridsen – genopstiller
  Ungdoms- og jolleleder: Lena Skov Andersen – genopstiller
  2 havneudvalgsmedlemmer:
  Jesper Lorents – genopstiller
  Sten Lykkebo – modtager ikke genvalg
  Suppleant: Per Østergaard – genopstiller
  Intern revisor: Brian Frisendahl – genopstiller
  Statsautoriseret eller registreret revisor: Inforevision ønsker at fortsætte

  Forslag
  der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 28. februar kl. 9:00.