Indkaldelse til Generalforsamling 2014

  Søndag, den 30. marts 2014
, kl. 9.00, i klubhuset

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Lovændringsforslag
  6. Andre forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  • Formand
   Tonny Pedersen modtager ikke genvalg
  • Sejladschef
   Jan Lauridsen genopstiller
  • Ungdomsleder
   Lena Skov Andersen genopstiller
  • Havneudvalgsmedlem
   Frits Meiniche modtager ikke genvalg
  • Havneudvalgsmedlem
   John Jacobsen genopstiller
  • Motorbåd & sikkerhed
   Flemming von Wowern fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
  • Kasserer
   Britta Scharff fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
  • Suppleant til bestyrelsen

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag, den 2. marts 2014, kl. 9.00.