Hent dit årsmærke 2020 på kontoret

  Årsmærker kan nu hentes i kontortiden første og sidste torsdag i måneden kl. 19 – 20.30.
  Eller hos havnefogeden i dennes kontortid:
  Mandag til onsdag og fredag kl. 12 -13, torsdag kl. 15 -17.
  Der vil senere blive bekendtgjort yderligere åbningstider for afhentning af årsmærker.

  OBS: Der skal fremvises forsikringspolice/kvittering for betalt ansvarsforsikring, jf. § 5 i ordensreglement for havnen.
  Årsmærket skal være påsat senest 1. juni og altid ved søsætning jf. § 7 i ordensreglementet.

  Havneudvalget