Indbydelse til TORM Enkel Kapsejlads den 21. maj

  Lillian---2013-086

  Trænerteamet i Sundby Sejlforenings Ungdomsafdeling,
  Amager Strandvej 15, 2300 København S,
  inviterer til kapsejlads.

  Søndag, den 21. maj, gennemfører vi enkel kapsejlads for begyndersejlere uden for klassificering.

  Program
  9:00 Mødetid
  9:30 Skippermøde
  10:30 Dagens første start
  Der er planlagt 4 sejladser, der hver varer ca. 30 minutter
  Frokost spises i fællesskab på land efter 2. sejlads
  Afslutning efter 4. sejlads.

  Tilmelding
  Ved at sende en mail til ungdomsleder@sundby-sejlforening.dk senest den 15. maj.
  Husk at skrive dit navn, hvilken jolletype du sejler i og jollens navn.

  Startgebyr
  50 kr. betales til konto nr. 6506 3050513512 med angivelse af navn, klub og bådtype.

  Bane
  Beskrivelse af baner, som kan blive sejlet på dagen.
  De endelige baner opgives og gennemgås ved skippermøde.

  Regler
  Der sejles efter ”Simple regler for kapsejlads”.

  Præmier
  Alle har lært noget, derfor får alle et diplom.

  Med sejlerhilsen
  Trænerteamet
  Ungdomsafdelingen i Sundby Sejlforening

  Bilag
  Bane-eksempler
  Enkel bane med en mærkerunding.

  Variation:
  Start mod vinden, så der bliver et opkryds, et mærkerunding og et læns.
  Kan udvides til 2 omgange ved at runde et valgfrit bundmærke og topmærket én gang mere og målgang.