Indkaldelse til generalforsamling 2013

  Søndag den 7. april 2013 kl. 9.00 i klubhuset

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Lovændringsforslag
  6. Andre forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  Sekretær
  Poul Christensen
  Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
  Niels Fuglesang (modtager ikke genvalg)
  Havneudvalgsmedlem
  Lars Fure (modtager ikke genvalg)
  Havneudvalgsmedlem for 1 år (*)
  Nyt havneudvalgsmedlem
  Festudvalgsformand
  Hanne Rosa Nielsen (modtager ikke genvalg)
  Suppleant til bestyrelsen
  Niels Jørgen Axelsen
  Webredaktør
  Poul Christensen
  1 revisor
  Bjarne Kallesøe
  1 revisor
  Slettes
  1 revisorsuppleant
  Tom Benda
  1 kasserer
  Britta Scharff
  1 kasserersuppleant
  Lillian Green

  (*) Flemming von Wowern ønsker at fratræde sin post som havneudvalgsmedlem og næstformand og stille op til posten som Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant.
  Flemming vil begrunde dette på generalforsamlingen.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 10. marts 2013 kl. 9:00.