Indkaldelse til generalforsamling 2017

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 26. marts 2017, klokken 9.00, i klubhuset. Husk sommertid!

  Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Lovændringsforslag
  6. Andre forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  Sekretær: Britt Bødtker – genopstiller ikke
  Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: Kim Andersen
  1 havneudvalgsmedlem: Tom Høst
  Aktivitetsleder: Jørgen Valdsgaard
  Kasserer: Elin Brinkland
  1 suppleant til bestyrelsen: Per Østergaard

  1 webredaktør: Svend Erik Sokkelund
  1 kasserersuppleant: Lillian Green – genopstiller ikke

  Statsautoriseret eller registreret revisor: Inforevision
  Intern revisor: Brian Frisendahl

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag, den 26. februar, kl. 9:00.