Kandidater til bestyrelsen efterlyses!

  På SSF’s generalforsamling d. 26. marts ønsker vores aktivitetsleder, Jørgen Valdsgaard, samt sekretær, Britt Bødtker, ikke at genopstille til deres bestyrelsesposter. Desuden takker Lillian Green Jensen af som kasserersuppleant. Den tilbageværende bestyrelse vil gerne takke alle tre for deres entusiastiske og dedikerede arbejde i og omkring bestyrelsesarbejdet. 

  Når nogle takker af, giver det andre en mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer, der vil være med til at præge foreningen i årene fremover, til at stille op til en af de tre åbne poster. Er du åben for nye ideer, villig til at lytte til medlemmerne og til lære nyt, kan du yde en indsats og lede dit ansvarsområde, og vil du være med til at bringe Sundby Sejlforening nærmere til vores vision som fremlagt på medlemsmødet i efteråret 2016, så er det nu, du har muligheden for at kandidere til bestyrelsen.

  Aktivitetslederen er formand for foreningens festudvalg og dermed hovedansvarlig for at arrangere fester og medlemsarrangementer. Jørgen har lovet, at han fortsat vil deltage i festudvalget, så den ny aktivitetsleder kan få en nem indføring, og der er allerede planlagt eller planlægning påbegyndt for en lang række arrangementer til den kommende sæson under festudvalgets paraply og budget, bl.a.:

  • Sikkerhed om bord, klubaften d. 16/3
  • El-installationer i din båd, kursus for medlemmer d. 29/4
  • Standerhejsning, morgenarrangement samt middag og fest om aftenen d. 6/5
  • Pinsemorgen d. 4/6
  • Foreningsdag
  • Vild med Vand, Havnens dag d. 10/6
  • Sankt Hans aften d. 23/6
  • Medlemsmøde d. 5/10
  • Standernedhaling samt Afriggergilde 28/10

  Fyldt med gode ideer samt erfaring med planlægning og projektstyring vil være en stor fordel for kandidater til denne post.

  Beskrivelse af ansvar og pligter for Aktivitetsleder

  Sekretæren har følgende hovedansvarsområder:

  • Ansvar for udfærdigelse af referat af SSF’s bestyrelsesmøder samt generalforsamling
  • Ansvar for, i samarbejde med bestyrelsen, at indkalde til den årlige generalforsamling
  • Ansvar for at ajourføre listen over foreningens vedtægtsbestemte og midlertidige udvalg
  • Bistå formand og bestyrelsesmedlemmer, hvor der måtte være behov

  Det sidste punkt giver rig mulighed for at byde ind på områder, hvor sekretæren har evner eller lyster til at gøre en indsats. Erfaring med MS Office-pakken og gode skriftlige evner er et absolut plus til denne post.

  Beskrivelse af ansvar og pligter for Sekretær

  Kasserersuppleanten er ikke medlem af bestyrelsen men fungerer mere som en assistent til kassereren end som en suppleant og er en vigtig del af foreningens administrative enhed ’Kontoret’. Bl.a. deltager kasserersuppleanten i kontorets åbningstider den første og sidste torsdag i måneden. Erfaring og gode evner med bogføring og økonomistyringssystemer samt MS Office-pakken er et absolut plus til denne post.

  Alle poster besættes for en 2-årig periode ved valg på den kommende ordinære generalforsamling og alle poster er ulønnede! For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været A-medlem i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.

  Medlemmer er i øvrigt altid velkommen til at stille op til alle poster, der er på valg, også selv om det nuværende bestyrelsesmedlem genopstiller.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen i SSF