April 2012

  Så blev det forår. Efter en veloverstået generalforsamling, hvor demokratiet igen gik sin sejrsgang, ser vi frem til at komme i gang med sæsonen, få klargjort og sat bådene i vandet.

  Jeg har en klar indstilling til havnen i vinterperioden, jeg tror jeg deler den med de fleste, hvor er havnen dog dødssyg uden både i bassinet. Det kan virke temmelig deprimerende at komme i havnen i vintermånederne, og se den tomme og mørke havn.

  Hvis man skal se noget positivt i den kolde og mørke tid, så må det være, at den er med til at sætte forventningerne til sæsonen endnu højere, at gøre de lange lyse dage endnu bedre, samt at nyde de dage, hvor vi i vore både er på vandet. Jeg tror vi grundet vore årstider, er rigtig gode til at få meget ud af vores sejlsæson.

  For mig som ingen båd har, er forventningerne ikke mindre, jeg elsker at komme i havnen, når det summer af liv, bådene sejler ud og ind, medlemmerne sidder og hygger sig i alle kroge, stemningen er behagelig høj og munter. Det er de dage, der gør det hele værd, alt det arbejde, de utilfredse medlemmer og alle de andre problemer er glemt på sådanne dage, så er jeg en glad og stolt formand, der nyder stemningen i en af landets hyggeligste klubber.

  Ved generalforsamlingen som er nys overstået, skete der desværre det, som jeg vil betegne som et tilbageslag, et stort flertal stemte et klubblad tilbage i en ny udgave.
  Når jeg her betegner det som et tilbageslag, så er det af to grunde, økonomisk syntes jeg det er helt hen i skoven, vore moler skal renoveres, vore pæle er begyndt at knække, og vore tekniske installationer på havnen bliver ikke yngre.

  Alligevel skal vi ud og ofre mellem 95-100.000 kr. på et blad om året i de kommende to år, på et blad der kommer 4 gange om året, når vi for 1½ år siden afskaffede et blad, der udkom 11 gange om året for 180.000 kr.
  Argumentationen var, at man savnede et blad og at flere af vore gamle medlemmer ikke havde computer.

  Fra bestyrelsens side, ønsker vi at opgradere hjemmesiden, vi har sågar sat pengene af til dette, så i den kommende fremtid, arbejder bestyrelsen med at finde ud af hvad og hvordan vores hjemmeside skal kunne virke og hvordan den skal se ud. Ligegyldigt om vi vil det eller ej, er dette vejen frem, vi skal have et medie hvor der automatisk sendes nyhedsbreve ud til medlemmerne, men man skal kunne tilmelde sig. Dette nyhedsbrev kan man så i fremtiden, tilbyde at sende til medlemmer uden computere og dermed holde udgifterne nede på et minimum.

  Bestyrelsen formåede at komme gennem 2011, som må siges at være et år med mange uforudsete udgifter, med et overskud på kr. ca. 5.000, det er vi stolte af, specielt når man tænker på at der også blev afsat ca. 900.000 til molerenoveringen.
  Vi er også klar over at havnen ikke bliver yngre, dette har vi medtaget i vore budgetteringer for fremtiden, og alle er vel klar over at udgifterne blot stiger, alene vores leje hos kommunen er steget med ca. 10% siden vi fik vores sidste lejekontrakt for 2 år siden.

  Det er måske ved at være på tide at vi indeksregulerer vores priser for bådpladser, kontingent, skure og andet, således at medlemmerne automatisk modtager disse prisstigninger, som der er i prisindekset hvert år, og bestyrelsen dermed ikke skal fremkomme med forslag om stigninger i fremtiden, selvfølgelig kan der være ekstraordinære tilfælde, hvor dette er nødvendigt, men de generelle prisstigninger, kunne blot følge markedet. Jeg syntes det er værd at tænke over.

  Foråret plejer at springe ud med nye kræfter, lyster og ikke mindst ideer. Til alle jer, der syntes i har gode ideer, skriv dem ned og kom med dem til bestyrelsen, det kunne være de vise sten er imellem, det kunne være at netop din ide, der passede ind i vores dejlige forening, der var det, der skulle til, for at skabe mere socialt liv, øge interessen for kapsejlads eller andre ting.

  Smid en seddel ind på kontoret eller kom forbi og snak med os den sidste og første torsdag i måneden, send os en mail med ideer, vi venter og håber at der kommer nogle, vi skal trods alt være fælles om at udvikle vores dejlige forening.

  Med ønske om et dejligt forår og mange timer på vandet i den nye sæson.

  Tonny