April 2013

  Sikke en start på året!
  Når jeg skriver sådan, så skyldes det, at ved det nyligt afholdte bestyrelsesmøde den 28. januar kom flere chok. Disse bestod i, at jeg foretog en rundspørge, vedr. hvem der stillede op på ny til bestyrelsen, samt hvem der ikke gjorde.

  Udover Hanne som stopper som festudvalgsmedlem, hvilket hun meddelte for længe siden, så valgte Nils som har med motorbåde og sikkerhed, samt Lars fra havneudvalget at meddele, at de ikke ønskede genvalg, dette skyldes øget arbejdspres i dagligdagen, og det skal vi have respekt for, det er fint at sige fra på dette grundlag, det er trods alt der, pengene til båden skal komme fra.

  Flemming vores næstformand meddelte, at han stopper i havneudvalget i utide, men dog gerne ville opstille til motorbåde og sikkerhed, samt fortsætte som næstformand, vel og mærke hvis vi ønskede dette, så vi i bestyrelsen bakkede op omkring dette, begrundelsen for at stoppe i havneudvalget, ja den kan Flemming fortælle til generalforsamlingen.

  Så kære venner, vi skal som minimum bruge, to stk. havneudvalgsmedlemmer, som sammen med Frits, kan fortsætte det gode arbejde med at få styr på forholdene i vores havn, dette kære venner, er her at pengene skal komme ind, det er et stort arbejde at drive havnen, så vi skal bruge folk, som kan lægge en del arbejde, være løsningsorienterede, ikke konfliktsky, sidst men ikke mindst gider gøre noget for SSF

  Vi skal jo ikke glemme, at vi også skal bruge et nyt bestyrelsesmedlem, som kan fortsætte og eventuelt forny festerne i SSF, måske med en ny titel som aktivitetsleder, hvor alle arrangementer kan ligge under, det være sig musik, fester, foredrag eller andre aktiviteter, som kan være med til at sætte fut i klubben.

  Økonomien omkring vores forpagter var også på dagsordnen, her arbejdes der på at få styr på pengene, både for forpagter og for SSF.

  Begge parter ønsker at restaurationen skal fortsætte, så derfor arbejder vi videre med løsningerne, som vi håber, kommer på plads hurtigst muligt, dette vil være det optimale for begge parter.

  Vores tilbygning skrider ikke helt frem som forventet, det er dels vejret, men i en vis grad også de håndværkere, som arbejder og har arbejdet på den, som er skyld i forsinkelserne.

  Vi håber dog snart at kunne præsentere den nye indgang, og toiletforholdene for alle medlemmerne.

  Når de nye toiletforhold står klar, vil de gamle dame, herretoiletter og forpagter bad, blive lukket af og nedrevet, for derefter at opbygge nye fine dametoiletter, samt ikke mindst lovlige forhold til forpagter.

  Vi ved at det bliver godt i enden, og ser frem til de nye forhold.

  Januar blev også måneden hvor havnen blev hård, og der ikke mere var mulighed for at sejle ud og ind, kulden ramte i en lang periode, havnen var om ikke så meget stille, i den hårde frost, med lukket restaurant, og se de fleste steder.

  Nu sidder jeg så her under en uge fra generalforsamlingen, den 1-4, og der er stadig is i havnen, frosten har ikke sluppet sit tag i vores havn, og sidst på ugen, lover de at der kommer sne, ved snart ikke hvad jeg skal tænke.

  NU VIL VI HAVE VARME, SÅ VI KAN KOMME IGANG MED BÅDENE, SAMT IKKE MINDST FÅ DEM I VANDET.

  Det er flot at komme i havnen på en klar dag, men det er ikke helt det samme, som når havnen er fuld af vore både, det summer af liv i alle hjørner og kroge.

  Hold da op hvor jeg savner foråret og sommeren, og ser frem til den med stor glæde og længsel, lad os få en god lang sommer med masser af sol og varme, og ikke mindst masser af sejldage i Danmark.

  I år har vi været nødsaget til at flytte vores generalforsamling, vi kunne ellers have fået en ganske glimrende og velbesøgt påskefrokost, hvis vi havde fastholdt datoen, eller kunne vi, nej vi valgte at flytte til den 7-4-2013.

  Her vil jeg opfordre jer til at møde op med gode ideer, lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og sidst men ikke mindst, med godt humør og glæde over at vi er i gang igen.

  Vi ses til generalforsamlingen, god vind indtil da, og jeg glæder mig til at se jer alle.

  Tonny