December 2011

  God jul og godt nytår.

  Ja, så går året på hæld, vi fik lige på kanten et par storme og nogle gange højvande, som satte os alle på prøve og naturligvis også havnen.
  Til at starte med, vil jeg takke alle de mennesker, der er årsag til at SSF overhovedet fungerer, nemlig jer, der syntes det er vigtigt at foreningslivet fungerer, lægger kræfter i det og gør det godt for alle andre i klubben. Hvis ikke der er sådanne medlemmer, ville det se sort ud for vores dejlige forening.

  Jeg har siddet og vendt og drejet tingenes tilstand, årsagerne til det manglende arrangement, fra mange medlemmer, og årsagerne til den ligegyldighed, som mange udviser, for at der er liv i foreningen.

  Der var et medlem der for nylig skrev til bestyrelsen, dette var omkring et arrangement, som både hun og bestyrelsen syntes var et fantastisk tilbud, der blev involveret en del mennesker i dette, herunder vores restauratør, til dette arrangement kom der ca. 30 mennesker, disse havde en spændende aften, i selskab med ol guldvinder Jonas Warrer og vores egen Chris Dam, som fortalt om OL og historier fra disse. Men kære venner, der mødte 30 medlemmer op, ud af næsten 1000, medlemmet, jeg var grædefærdig omkring det manglende arrangement fra medlemmerne, samt flov overfor vore foredragsholdere og andre som var involverede.

  Så jeg vil da gerne komme med nogle reelle tal omkring arrangementer i SSF. 

  • Bankospil antal fremmødte ca. 100-120 deltagere.
  • Almindelige generalforsamlinger. 100-140 deltagere.
  • Ekstraordinære eller generalforsamlinger der omhandler økonomi 180-220 deltagere.
  • Medlemsmøde omkring, at skabe udvikling og visioner for foreningen 50-55 deltagere.
  • Foredrag for klubbens medlemmer omkring sejlsport, 30-35 Deltagere.
  • Stander op eller nedhalingsfester 100-150 deltagere.
  • Julefrokost for medlemmer. 60-80 deltagere.
  • Juletræsfest for børn. 80-100 deltagere.
  • Medlemmer der engagerer sig i klubbens frivillige arbejde. 60-110 mennesker.
  • Både der deltager i kapsejlads fra SSF 3-8 stk.
  • Deltagere på sejlerskolen 30-50.
  • Deltagere i ungdomsafdelingen 25-50.
  • Medlemstal i SSF ca. 990
  • Bådpladser i SSF ca. 330

  Disse tal er fremkommet ved at blot gå tilbage og kontrollere efter arrangementerne i de forskellige aktiviteter. Det betyder, at der i Sundby Sejlforening er mellem 4-12%, der benytter sig af de tilbud, vi kommer med, dog toppede vi med ca. 25%, da der var penge på programmet.

  Hvis man kigger på det totale tal af engagerede medlemmer i klubben, ud fra denne liste og med den viden som jeg, er i besiddelse af, så vil jeg skyde på ca. 110 mennesker der yder, ca. 70-100 der er i foreningen for at lære, og sidst men ikke mindst 750 mennesker der blot kommer for at nyde.

  Til jer alle vil jeg endnu engang stille spørgsmålet.

  HVAD SKAL DER TIL, FOR AT DER KOMMER MERE GANG I UDVIKLINGEN I SSF, AT DER ER FLERE VISIONÆRE PERSONER, DER TAGER SIG TID TIL AT HJÆLPE MED UDVIKLINGEN AF KLUBBEN, BÅDE DET SPORTSLIGE OG SOCIALE LIV.

  • Skal bestyrelsesarbejdet være betalt med et godt honorar, for at være sikre på, at der er nogen der gider stille op?
  • Kan betaling få flere til at involvere sig i arbejdet omkring foreningen?
  • Skal vi overhovedet lægge kræfter i at skabe udvikling i klubben?
  • Skal vi nøjes med at vedligeholde p-pladserne til vore både?
  • Hvad skal vi bruge vore kræfter på i SSF?
  • Skal vi have sejlerskole?
  • Skal vi have en ungdomsafdeling?
  • Skal vi arrangere kapsejlads?
  • Er det kun bestyrelsen der skal være innovative og visionære?

  Vi i bestyrelsen sætter det ene tiltag i gang efter det andet, arrangerer forskellige ting sammen med engagerede medlemmer, og prøver at stille alle tilfredse.

  Men der er total mangel på respons, omkring alt, undtaget hvis det drejer sig om penge, så er vi alle gudskelov oppe på mærkerne. Er det ikke det vigtigste, ville mange nok sige.

  Til det vil jeg helt personligt sige, for mig er det vigtigste i SSF, at foreningens sociale og engagerede liv fungerer, er dette tilfældet, vil der ingen problemer være med penge, eller andre ting, hvis vi samtidig lægger mere vægt på at kommunikere med hinanden, er vi nået langt.

  Indenfor kort tid kommer resultatet, af vores undersøgelse omkring SSF og eventuelle de visioner, der måtte være ud fra de 55 personer, som var mødt op for at deltage.

  Er det så den vi vision og plan vi skal følge, er du tilfreds med at der er ca. 6% der har bestemt hvad, hvordan og hvornår vi gør tingene fremover, eller ærgrer du dig over ikke at have deltaget, eller have fået indflydelse.

  Som jeg tidligere har udtalt, så har jeg respekt for mennesker, der deltager og engagerer sig i forhold til og omkring klubben.

  Jeg kan derimod ikke tage folk seriøst, når de først efter at beslutningerne er truffet, kommer med alt brokkeriet, hvis du ikke deltager, så hold venligst mund, og accepter tingenes tilstand.

  Mit ønskescenarium er følgende:

  • Mindre bestyrelse i SSF.
  • Underudvalg i foreningen, hvor flere engagerede medlemmer sidder med, og dermed har større indflydelse, hvor der en i udvalget, der aflægger rapport til bestyrelsen, ikke nødvendigvis sidder med i bestyrelsen.
  • En sejlerskole der omfatter ikke blot voksensejlerskole fra bunden, men også en kapsejlerskole, hvor alle der har lyst, kan lære at sejle kapsejlads.
  • Et fælles matchracecenter hvor de store sejlklubber på Amager går foran.
  • En fælles ungdomsafdeling for amagerklubberne, dette for at spare resurser, få større mulighed for at der bliver en kontinuerlig drift og udskiftning, og bruge de menneskelige kræfter på den bedst mulige måde.
  • Skabe bedre økonomi gennem sponsor og fondsarbejde.
  • Arrangere flere, større, bedre og anderledes kapsejladser, samt ikke mindst skabe interesse om dette blandt foreningens egne medlemmer og ude i landet.
  • Udvikle klubben til ikke blot at være landets hyggeligste, men også den bedste indenfor aktiviteter af enhver art.
  • Støtte op omkring ideer og tiltag, som skaber aktiviteter og socialt samvær som kommer medlemmerne til gode.
  • Være bedre til at integrere nye medlemmer, inkl. at rekruttere nye medlemmer.
  • Skabe muligheder for de medlemmer som ingen både har selv, i form af klubbåde til udlejning for medlemmer.
  • Skabe bedre forhold i klubhus for alle.
  • Skabe økonomi, så det vil blive muligt at ansætte en kontordame/mand til at varetage mange ting i og omkring klub og bestyrelse.

  Disse ting er noget jeg, som formand, kunne ønske at beskæftige mig med og lægge en masse kræfter i, det er sådanne ting der gør det sjovt at være med, så har jeg ikke problemer med at bruge tid og involvere mig.

  Men som tingene er i øjeblikket, så føler jeg, at jeg blot bestyrer en P-plads for både, inkl. omkringliggende arealer, hvilket der selvfølgelig er store udfordringer i, med 990 medlemmer i foreningen, hvoraf 750 generelt bare parkerer og putter penge i parkometret.

  Men selv om det har været et hårdt år, her tænker jeg naturligvis på problemerne omkring Amagerbankens krak, udsættelsen af både molerenoveringen og tilbygningen på klubhuset, manglende interesse fra en stor del medlemmer omkring klubbens udvikling.

  Så bliver det alligevel jul den 24. december, og her håber jeg i får en vidunderlig aften i familie og gode venners lag og det samme gælder naturligvis for nytårsaften, og skulle i få et kort øjeblik, så brug det til at sætte jeres tanker på papir, specielt hvis de omhandler vores dejlige forening, smut forbi postkassen på kontoret, eller mød op selv, når vi igen åbner i februar, tag ideer og tanker med, det kunne jo være at julefeen havde været forbi, og kastet de vise sten i jeres sok, der var årsagen til at SSF igen blev ramt af udvikling.

  Til jer alle vil jeg sige god jul og godt nytår, tak for en dejlig begivenhedsrig sæson, glæder mig til endnu engang, at se jer alle på havnen i det nye år, som også bliver fyldt med spændende begivenheder og ikke mindst projekter.

  God jul og godt nytår.

  Tonny