December 2012

  Glædelig jul og godt nytår. Jeg håber i alle får en rigtig dejlig jul, og ikke mindst et fantastisk nytår, en masse fridage, en del fester og gode frokoster står for døren, og vi er jo alle i stand til at nyde disse ting.

  Hvad bringer 2013 så til Sundby Sejlforening. Først og fremmest en 90-års-fødselsdag som vi naturligvis skal fejre, og dette skal du/i være med til at planlægge, for vi skal bruge nogle medlemmer, der er interesserede i at hjælpe omkring planlægning af denne dag, også omkring hvordan vi skal fejre den, det er jo ganske vist ikke en 100 års dag, men vi kan så bruge denne dag til at øve os, så skulle du sidde inde med lyst til dette, så henvend dig endelig.

  Året der kommer bringer også nye toiletforhold i klubhuset, ganske vist går det ikke i det tempo, vi havde ønsket os, men det går dog fremad, og vi skal nok få det gjort. Der bliver nye forhold for alle, handikappede, forældre til små, samt damer og herrer, og det bliver rart efter de mange år med trange forhold.

  I havnen arbejder vi stadig med vores moleprojekt, omkring dette og den ekstra betaling der skulle falde, havde vi desværre en udmelding af en del medlemmer, dette betyder at der i kassen ikke kom de penge ind, som vi havde regnet med i budgettet, hvilket igen betyder at vi skal spare yderligere for at få pengene i hus.
  Men på medlemsmødet havde vi stor opbakning til at søge alternative metoder at udføre projektet på med renovering af molerne på, og dette arbejder vi naturligvis videre med, og det betyder at vi har tænkt os at benytte den viden og ekspertise, som ligger i foreningen, vi vil dog ikke gå på kompromis med standarden, og vi ved at der er stor viden at hente i foreningen omkring denne type arbejde.
  Når vi så skal spare, så er det ikke på molerne, ej heller sikkerheden i foreningen, men vi skal som bestyrelse sidde og finde steder hvor vi kan spare, ganske som de forskellige regeringer i kongeriget, og det er ikke altid de mest populære steder, vi finder besparelserne, der er altid nogen der vil føle det er de forkerte steder, men det er det lod vi har i bestyrelsen.
  Der er kun en måde vi får flere penge i kassen, det er gennem medlemmerne, og her er det som oftest, de mennesker der har båd der må stå for skud, hvilket også er naturligt, det er trods alt dem der slider mest på havnen.
  Hvorfor nu nævne dette, jo kære venner, i de kommende år vil der blive brug for mange penge for at opretholde en passende standard på havneanlæggende, hvor får vi disse fra, skal vi ukritisk blot forhøje m2 prisen for både, eller skal vi forsøge at gøre som mange andre steder, betale for pladsen mellem pæle og mole, og ikke som nu, længde x bredde på båd. Dette vil betyde at små både på store pladser, skal betale for det antal m2, som de virkelig optager mellem pælene, altså båden kan godt være 2×5 meter, men den ligger på en plads, der er 3x 9 meter, så skal man betale for de 3×9 meter fremover, ellers må man flytte til en plads der passer bedre til bådens størrelse, dette er vel mere retfærdigt for alle parter, samt en måde at få penge i kassen til den omfattende vedligeholdelse fremover.

  Medlemsmødet havde et godt fremmøde, der kunne som altid sagtens have været flere, men vi havde en god og konstruktiv aften, hvor mange emner blev vendt.
  Disse skal bestyrelsen så i gang med at bearbejde og så må vi se hvad der kommer ud af dette.
  Det var til mødet hovedsagelig gamle velkendte emner, omkring klubben der var oppe og vende.

  Et andet gammelkendt emne der var oppe og vende, beddingen som vi behandlede på generalforsamlingen, hvor der var nogle mennesker der havde en interesse for at bevare denne.
  På generalforsamlingen gik medlemmerne med til at, beddingelauget som de kaldte sig, skulle undersøge alle aspekter omkring drift, sikkerhed, økonomi, og fremtidig brug herunder beregnet forbrug af denne, prisen for at bruge den, hvis man kom udefra, undervejs er der så kommet miljøkrav til og vi skal som forening naturligvis også være dækket ind forsikringsmæssigt, og ikke mindst omkring sikkerhed.
  På medlemsmødet blev det så aftalt at beddingelauget og bestyrelsen sætter sig sammen og finder ud af at afstemme forventningerne til alle disse aspekter.

  Jeg kan som formand for klubben sidde med mine bange anelser omkring netop beddingedrift, i den sidste ende, kan det være at de i fremtiden årligt koster klubben ca. 30.000 kr. for blot at drive og vedligeholde beddingen, og hvor mange både kommer så op på den, 5-7 stk. det vil sige at de bådejere, der betaler for at deres egne både bliver optaget af en vognmand, hvilket er hurtigere og mere sikkert, skal yde et tilskud på mellem 3-4500 kr. til andre medlemmer som ikke vil benytte en billigere vognmand, men mener at beddingen er den rigtige måde at tage båden på land.
  Jeg kan også have mine bange anelser omkring driften, denne skal ligge under frivillige, ikke under bestyrelsen, hvilket som jeg har oplevet det, ofte afstedkommer mangel på medhjælp, da frivilligheden nok er tilstede, men ofte er svær at få i gang, vi kan blot se på den årlig oprydning på pladsen, 6 møder op, 2 fra bestyrelsen, pladsmanden, hans hjælper og 2 frivillige.
  Men man kan måske blive overrasket, miraklernes tid er ikke forbi.

  Her i foråret som kommer, har vi så en generalforsamling, og som altid er der pladser på spil i bestyrelsen, vi ved med sikkerhed allerede nu, at Hanne som forestår al festivitas i klubben stopper, der skal fra min side allerede nu, lyde en opfordring til medlemmerne som måtte have interesse, meld jer til dette. Til Hanne en kæmpestor tak for indsatsen gennem flere omgange i bestyrelsen, for dit store arbejde og de mange gode fester.
  Der er andre pladser i spil ligeså, og det er jo enhver tilladt at stille op til disse, lad jer ikke skræmme af de siddende medlemmer, hvis i mener i har bedre ideer og visioner, så bare kom på banen.

  Udviklingen af Sundby Sejlforening som idrætsklub, hvilket vi jo i realiteten er, hvilken vej skal den kære venner.
  Det var ikke en ting vi havde oppe på medlemsmødet, men det er reelt en ting vi bør tage med i vore betragtninger for fremtiden.
  Jeg bed mærke i en ting på medlemsmødet, som jeg måske nok har en anden indstilling til.
  Det er ved mastekranen man lærer medlemmerne at kende i SSF, sagde et medlem, det er vigtigt at bevare denne kran, det er jo det vigtigste sted i foreningen at lære folk at kende.
  For nogen medlemmer er denne mangel på udvikling måske måden, men hvis vi nu havde en elektrisk kran, naturligvis med flere hastigheder, ja så kunne eksisterende og nye medlemmer hurtigt sætte master i, og derefter lære hinanden at kende over en lille en, da der jo vil være meget mere tid til dette, i stedet for at stå og fedte med en langsom kran.
  Denne form for udvikling bør vi ikke være bange for at indkøbe eller benytte, vi har jo ikke så meget tid at nyde det at sejle på mere, det viser deltagelsen i klubbens arrangementer og kapsejlads jo.
  Der er jo også medlemmer i SSF der aldrig kommer ved kranen, nemlig dem med motorbåd, og det er mange.

  Men kære sejlerkammerater i ønskes alle en vidunderlig jul, et fantastisk nytår, og jeg håber virkelig at udviklingen af SSF vil stige, medlemstallet ligeså, at i alle har et nytårsfortsæt, der lyder på, hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke som størsteparten, hvad kan min klub gøre for mig.
  Vi skal alle op på dupperne, for at udvikle vores lille vidunderlige plet på jorden, nemlig Sundby Sejlforening.

  God vind

  Tonny