Januar 2011

  Godt nytår! Ja, så starter et nyt år, håber i alle har haft en rigtig dejlig jul, og ikke mindst en god nytårsaften.
  Som altid er klubhuset lukket for istandgørelse og hovedrengøring i januar måned, dette foregår ved delvis frivillig hjælp, og naturligvis håndværkere, til de mere komplicerede opgaver.

  I denne måned vil der blive installeret et moderne fryserum, som kan leve op til myndighedernes krav, om nedkøling af madvarer, dette kræver en ombygning i køkkenet, denne vil blive udført inden den 30. januar. Der vil naturligvis blive udført flere andre nødvendige til inden åbning af klubhuset.

  Jeg vil lige minde medlemmerne om at åbningen af klubhuset den 30. januar foregår med klubbens bankospil, så mød op til en hyggelig dag i klubben, med gode præmier og dejlig samvær med andre medlemmer.

  Torsdag den 10. februar holder vi et medlemsmøde

  Her vil vi præsentere vores forslag, til ombygning af indgangspartiet i klubhuset, så vi kan leve op til kommunens krav, vedr. handikapadgang og toiletforhold. Det er jo sådan, at vi på nuværende tidspunkt ikke lever op til disse, ej heller til kravet omkring toilet og badeforhold for forpagter og dennes ansatte. Dette har vi også med i vores forslag, men frem for alt handler vores forslag om at lovliggøre handicapforholdene, og ikke mindst få nogle toiletforhold for medlemmerne i klubben, som vi kan være bekendt og ikke mindst trænger til.

  Dette kræver naturligvis en præsentation af ideen og finansieringen, for det er jo ikke gratis, og det kommer vi med den 10. februar.

  En anden ting vi også skal snakke om denne aften, er kapsejlads. Her mener vi DM for folkebåde i SSF den 6.-9. juli. Her tænker vi på hele setuppet omkring dette og ikke mindst de medlemmer som vi gerne ser hjælpe til.

  Vi taler om medlemmer til kapsejladsbanen, omkring bureauet, ved flagsætning, omkring campingplads i SSF, til rengøring af arealer og baderu, og mange andre ting, som følger med omkring et stævne i denne størrelse.

  F.eks. skal vi have medlemmerne til at flytte deres både, for en kort periode mens danmarksmesterskabet foregår. Dette, så vi kan samle alle kapsejladsbådene på nordre mole ved siden af hinanden, om dette vil vi henvende os til de berørte medlemmerne hurtigst muligt.
  Logistikmæssigt vil alt omkring DM for folkebåde fortrinsvis foregå på nordre mole omkring det maritime ungdomshus, det være bådpladser, camping, bureau og al underholdning, så der bliver ekstra liv på nordre mole i juli.

  Der vil være brug for mange hænder, og der vil være ting at lære for dem som har lyst, så mød op den 10. februar og bliv informeret, stil spørgsmål og tilmeld dig til at være en del af Sundby Sejlforening, på en måde du måske ikke har gjort før. Vi kan altid bruge medlemmer til frivilligt arbejde.

  I løbet af sæsonen, skal viogså gøre klar til at lave bolværket på nordre side. Her vil bestyrelsen indhente nye tilbud, og få planlagt den nødvendige reparation, så den vil få mindst mulige indflydelse på vores sejlsæson.

  Vi vil også i bestyrelsen fortsætte arbejde omkring oprydning på pladsen, omkring projektbåde, både der skal fjernes, oprydning omkring skure, i ejerskabet omkring skure, holde øje med at vores både i havne overholder vore regler, og ikke mindst, at medlemmerne overholder vore regler. Så jeg er ikke i tvivl om at året bliver travlt som sædvanligt.

  Til sidst vil jeg bede jer alle om at hjælpe os med at få Sundby Sejlforening til at køre på bedste måde, og måden i kan hjælpe os på er, at komme til os hvis I har gode ideer, eller der er noget I mener vi bør vide eller vi bør gøre noget ved. I er sekvfølgelig også velkommen, hvis der er noget i er utilfredse med.

  Men – kom til os i kontortiden om torsdagen,
  eller skriv til os på mail eller pr. brev.

  Selvom vi er bestyrelsesmedlemmer, er vi som jer, ganske almindelige medlemmer med både (nogle af os), og vi er hovedsagelig i havnen for det samme som jer, nemlig for at slappe af, sætte båd i stand og ikke mindst hygge os.

  Respekter venligst, at vi også har et privatliv og ikke kan være til rådighed døgnet rundt.

  Vi er naturligvis ikke lukket for henvendelser, når vi er i havnen, men spørg jer lige for inden, det kunne jo være at tidspunktet ikke var det rette.

  På forhånd tak og lad os så glæde os til foråret og ikke mindst en isfri havn, selvom der nok går en rum tid inden dette sker.

  Sejlerhilsen fra Tonny