Maj 2013

  Tale ved standerhejsningen, den 4. maj 2013

  Ja, efter megen venten, så blev det endelig forår, og havnen er ved at blive fyldt op med både på ny. Føj, hvor har det været en lang vinter, troede ikke at den skulle slutte, alt er blevet forsinket, hvilket også for nogen betyder at sejlsæsonen er blevet forkortet, men I kan jo blot intensivere sæsonen, og bruge dette vidunderlige legetøj, I har, i større grad end ellers.

  Vores toilettilbygning er blevet færdig og er blevet rigtig flot at se på og ikke mindst dejlig at benytte. Dette betyder så også at vore andre klubforhold, i form af bade og toiletter på pladsen og vore moler, bliver om ikke endnu mere udstillet som værende nedslidte og ikke særlige appetitlige, så det må nu være disse steder, vi koncentrerer os om at få hævet standarden på, både for gæstesejlernes skyld, men allermest for vores egen skyld.

  Der er ikke de store projekter at rode med i klubben, lige nu og her, dog skal jeg nævne at strømmen på søndre vil blive udført, de sidste ting omkring indgang og toiletter i klubhuset vil blive afsluttet. Der er naturligvis moleprojektet, her arbejder det nye havneudvalg med at finde den rigtige løsning, således at vi kan få denne mole tilbage i rigtig god stand.

  Vores generalforsamling var lang men givtig, og til min overraskelse var det jo fantastisk at se, at fem medlemmer stillede op til bestyrelsen, vel og mærke omkring to poster i havneudvalget, som jo nok er det sted, der er mest at tage sig af.

  Vi fik også en ny aktivitetsleder, og at det hedder sådan, er der naturligvis en bagtanke med. Vi kan jo så lægge andre aktiviteter end de faste fester og andre mærkedage ind hos vores nye leder.

  Jeg skal takke den gamle bestyrelse for et godt stykke arbejde i de tidligere år, og ikke mindst byde den nye bestyrelse velkommen til, og samtidig bede jer alle om at tænke på, at der næste år skal findes en ny formand. Kom med forslag omkring potentielle emner, eller hvis jeres nabo i havnen ikke selv har lyst til at melde ud, så gør det for ham eller hende.

  Når jeg så står her i dag, kommer jeg til at tænke på, at det er sidste gang, jeg taler standeren op. Jeg gør det med glæde, stor glæde, har aldrig syntes, at det bare var noget, der skulle overstås.

  Jeg håber at vores kommende sæson, som jo også er klubbens 90 års fødselsdag bliver en fantastisk sæson, vejret kan jeg ikke garantere for, det må ham deroppe klare, til gengæld vil vi i bestyrelsen sørge for at I alle kommer så smertefrit igennem den, som vi formår.

  Med smil kommer man langt, lægger man så noget samarbejdsvilje oveni og blander en masse godt humør med i, ja, kære venner, så bliver det en fantastisk sæson.

  Joan, som er vores nye aktivitetsleder, kan, tror jeg godt, jeg kan sige, godt bruge en masse hjælp og ideer til afholdelsen af 90-årsdagen. Festen vil blive afholdt i forbindelse med standernedhalingen, det vil være i form af en reception før nedhalingen, tidspunktet kommer senere, men ved receptionen vil klubben byde medlemmerne og andre gæster på lidt godt til maven og ganen. Hvad der derudover skal ske, ja, det kan I selv være med til at bestemme.

  Jeg vil da også lige nævne at SSF’s ungdomsafdeling igen har fået fornyet vores status som ungdomsvenlig. Tak til Lena, som har ydet en stor indsats i form af en fantastisk ansøgning, tak til alle jer andre, fordi I er med til sørge for, at vi kan blive godkendt. Klubben er nemlig skruet rigtigt sammen, hvilket betyder, at vi kan mere end opfylde de krav, som unionen sætter til os.

  Lad os håbe, at sæsonen bliver fuld af sol, god vind til sejlerne, havblik til dem, der ønsker dette, og lang for der må godt lægges noget til i den anden ende, da vi er kommet lidt bagefter på grund af vinteren.

  Til jeg alle vil jeg sige, nyd sæsonen og lad os holde en fantastisk fødselsdagsfest senere på året.

  Ligesom sidste år, har jeg ingen skideballer eller formaninger, men blot et ønske om, at vi alle kommer godt igennem sæsonen, og at I behandler folk med respekt og som I gerne selv vil behandles.

  Tak til alle og god vind!

  Tonny