Marts 2012

  2012 bliver et godt år for SSF – eller hvad?

  I første omgang bragte mor Danmark en god gang kulde og is til havnen, den er jo væk efterhånden, kulden var om ikke andet, god for at slå lidt insekter ihjel. Foråret er hastigt på vej, det kribler i fingrene og kroppen, for at komme i gang med at klargøre båden, i hvert fald for mange.

  Bankospillet er løbet af stablen, ikke helt så mange deltagere som der plejer at være.
  Nogle påstår at det skyldes, at bladet blev nedlagt. Det vil jeg da gerne sætte spørgsmålstegn ved. Alle med blot 5 år på bagen i SSF, ved at sæsonen indledes med et bankospil og at det er gået ned af bakke gennem nogle år.

  Men, det er ikke kun med bankospillet at tilslutningen svigter, det er en generel tendens ved alle foreningens tiltag, i øvrigt er medlemstallet også dalet, er det så også fordi vi ikke har et blad?

  Jeg tror det generelt er tiden, tiden som vi skal bruge på vore hobbyes, vi bruger ikke tiden på samme måde som tidligere, familien og vores arbejdsliv, er de store prioriteter i dag.
  Vi har ikke som i gamle dage, tid til at bruge 2-3 dage på kapsejlads, vi afleverer blot vore børn i ungdomsafdelingen, så de kan lære at sejle. Jeg vil dog her sige, at det er et af de steder, hvor trenden er ved at vende, forældrene er blevet gode til at deltage i og omkring afdelingen.
  Et godt eksempel er vel også det frivillige arbejde i foreningen, det er de gamle soldater, der gang efter gang stiller op, selvfølgelig er der nogle enkelte nye, hvilket er dejligt.

  Omkring bestyrelsesarbejde kan vi jo også se, at det ikke ligefrem er en kø, for at deltage i dette, hvilket bestyrelsen har taget konsekvensen af.
  På den kommende generalforsamling, står størstedelen af bestyrelsen bag et forslag, der vil skære i antallet af bestyrelsesmedlemmer, dels for at gøre beslutningsgangen nemmere, dels for at ændre på strukturen i foreningen og for at inddrage flere medlemmer i arbejdet omkring foreningen, uden at de skulle sidde med ansvaret, men dog med indflydelse på arbejdet, og selvfølgelig også for at, se om det så, er muligt at det bliver nemmere, at skaffe nye interesserede bestyrelsesmedlemmer.

  Vores forslag går på at nedægge kapsejladschefstillingen, lægge denne under skolechefen, for derefter at lave en ny post der hedder sejladschef, denne skal så have nogle underudvalg, et for kapsejlads samt et for skolesejlads, som har samme repræsentant i bestyrelsen.
  Omkring Klubhusrepræsentanten, så forslår et flertal i bestyrelsen at denne nedlægges, arbejdet lægges ind under havn og plads, hvor der i forvejen bliver samarbejdet med, og vi kan derved spare endnu et bestyrelsesmedlem, vi mener det er helt naturligt, at bygninger på foreningens grund ligger under havn og plads.

  Så syntes vi at det er på tide, at gøre op med tidligere tiders, konstruktive måde at omgå oplysningsreglerne til Dansk Sejlunion og DIF, her valgte man i SSF at kalde passive medlemmer for B-aktive, dermed opnåede SSF at kun have aktive medlemmer på oplysningsskemaerne.

  Dette mener vi nu er unødvendigt, hvorfor ikke blot kalde det hvad det er, “støttemedlemmer”, de har ingen stemmeret, oparbejder ikke anciennitet, kan ikke komme på sejlerskole, og hvis det står til bestyrelsen, heller ikke adgang til generalforsamlingerne.
  Fordelene ved at være støttemedlem, man betaler ikke leje ved leje af lokaler i restauranten, kan deltage i alle officielle begivenheder i foreningen, samt benytte foreningens bygninger og som alle andre medlemmer nyde det fantastiske miljø, som vi alle i SSF går og bryster os af.

  Der er andre forslag på programmet den 25. marts 2012, de er både fra bestyrelsen og ikke mindst fra medlemmerne, det er dejligt at se, at der er nogen der engagerer sig i arbejdet.
  Om vi i bestyrelsen er enige eller uenige, det vil tiden vise.

  Fra mit eget synspunkt vil jeg dog kommentere på nogle enkelte:
  Nyt blad fire gange om året, til de som ikke har computer, samt de som gerne vil have et blad.
  Jeg kan da også savne bladet ind i mellem, men jeg tror også, at jeg var en af dem, der virkelig læste det, det var der mange, der gjorde.
  Det var gamle nyheder i bladet, og en aktivtetskalender, som ikke altid var opdateret fra de forskellige udvalg, det var de samme mennesker, der skrev til bladet, 20-30 stk. medlemmer ud af 980.

  Vi oplevede tit, at blive kritiseret i bestyrelsen, for manglende oplysninger omkring arrangementer og andet, dette kunne vi så den ene gang, efter den anden tilbagevise, for det viste sig, at medlemmerne ikke havde læst bladet, opslagstavlen eller hjemmesiden, hvilket bringer mig frem til pointen. Hvad skal vi så med et nyt blad, som ingen læser, og blot indeholder gamle nyheder, eller bliver dette blad anderledes?

  Vores hedengangne blad, var blandt landets flotteste, men ingen medlemmer skrev til redaktøren, selvom han den ene gang efter den anden efterlyste historier blandt vore 980 medlemmer.

  De fleste i dag har computer, hvor mange går ind på vores hjemmeside og kigger, jeg ved det ikke, men jeg er klart af den indstilling som Sokkelund, vi skal have en hjemmeside, der er smart, flot, lækker og ikke mindst brugervenlig, det tror jeg, de fleste gerne vil have, i hvert fald i bestyrelsen.

  Hvordan en sådan skal fungere er spørgsmålet, vi har i øjeblikket en webmaster som kører siden. Vi hører fra medlemmer, at der aldrig sker noget på siden. Ja,men kære venner, der skal som til bladet, komme noget til webmasteren, som han kan sætte på siden, men igen, det skal komme fra medlemmerne, der kommer næsten ingenting.
  Så er det svært. Skal vi så ofre på en ny hjemmeside, ja det mener jeg, jeg mener også, at vi skal betale os fra, at denne bliver opdateret og udviklet på, men det kræver at medlemmerne deltager med nyheder og historier.

  Bæredygtighed er vigtig. I SSF har vi altid gået foran, vi har været i front omkring løsningen med blåt flag, vel og mærke da det var med baggrund i udvikling i foreningen, og ikke som nu blot en pengemaskine.
  Solfangere som Sokkelund omtaler, er en måde, men mere interessant for SSF vil jeg mene solcelleenergi er, der er en fantastisk udvikling i gang på dette felt, og her kan det være gavnligt for SSF at kigge op, her kan vi spare penge.
  Hvis vi som Sokkelund forslår, skal sætte solfangere op på nordre og søndre mole, så skal vi ud i nogle investeringer, som vil være så længe om at betale sig tilbage, at det på ingen måder er rentabelt, jeg mener vi skal kigge mod solcelleenergi, her ligger fremtiden for SSFs bæredygtighed. Det er klart vi skal gøre noget for miljøet, det skal samtidig kunne betale sig for SSF ligeså.

  Sidste års prisforhøjelser og ekstra kontingent havde vi i bestyrelsen, regnet med ville koste mellem 50-100 medlemmer, dette holdt stik, det har kostet os ca. 80 aktive medlemmer.
  Men var det så slemt, det var åbenbart medlemmer, som ikke ønskede at være solidariske med resten af os andre.
  Nu er det jo sådan at udgifterne i foreningen, ikke bliver mindre ved medlemsafgang, men bestyrelsen formåede alligevel, taget alle problemer og ekstrainvesteringer i betragtning, at holde budgettet.
  Dette giver naturligvis forhåbninger, om at vi ligger på et leje nu, som vi godt kan arbejde ud fra, budgettet for det kommende år er gennemarbejdet, og vi mener at det ser ganske godt ud.

  Jeg glæder mig til at komme i gang med ombygningen af klubhuset, som jeg håber vi kan få startet når frosten er gået af jorden.
  Jeg glæder mig generelt til at komme i gang med sæsonen, de opgaver den bringer og ikke mindst ser jeg frem til en super sejlersæson, måske med opblusning omkring alle de aktiviteter som vi i foreningen igangsætter, samt en medlemsfremgang, både for aktive medlemmer, men også for nye støttemedlemmer.

  Vi ses til Generalforsamling 25. marts 2012 kl. 9.00.

  Husk sommertid

  God vind
  Tonny