Mere om truslen mod Margretheholm Havn

    Det landvindingsprojekt, der truer Margretheholm Havns eksistens, er beskrevet i et idépapir, som Miljøstyrelsen har i høring frem til 8. november i år!

    I høringsperioden holder By & Havn et borgermøde, hvor projektet bliver præsenteret, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. 
    Borgermødet afholdes onsdag den 30. oktober 2019 kl. 18-20 på Nordre Toldbold 7. Tilmelding er nødvendig og skal sendes til PFI@byoghavn.dk senest den 25. oktober. 

    Sidste frist 8. november
    Vil du blande dig med forslag eller kommentarer til det store landvindingsprojekt på Lynetteholmen, er sidste frist fredag den 8. november.