Nattevagt; hvad er nu det og hvordan…

  Har du fartøj på foreningens område, skal du iflg. vedtægterne afvikle to nattevagter pr. sæson. Nattevagtsæsonen begynder 1. oktober og slutter 30. april.

  Vagten afvikler du på følgende måde: I skipperstuen/medlemslokalet står et skab, hvor din medlemsnøgle passer. Her finder du vagtsedler til udfyldelse. Og i mellemgangen finder du en oversigtkalender, hvor du kan se de ledige vagtdatoer. Så finder du 2 datoer, hvor du ønsker at afvikle dine nattevagter, udfylder 2 vagtsedler og aflevere sedlerne i brevindkastet til kontoret.
  På samme opslagstavler hænger oversigt over, hvornår de enkelte medlemmer går vagt, her skal du selv tjekke, at du har fået de ønskede nattevagtsdatoer.

  Ønsker om nattevagtsdato skal afleveres senest 8 dage før ønskede vagtdato.

  Medlemmer over 65 år skal kun afvikle én nattevagt.

  Øvrige informationer fremgår af kapitlet ‘Vagtmandsordning’ i ”love og reglementer i Sundby Sejlforening” side 13.