Nattevagt – hvad er nu det og hvordan…

    Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har plads på foreningens område i nattevagtsperioden. Dette gælder ejere af alle fartøjer (inkl. trailerbåde, joller, kajakker, osv.) med plads i havnen eller på land i vinterperioden, uanset om fartøjet rent faktisk er på havnens område. Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65 år fritaget for den ene.

    Nattevagtsperioden starter 1. oktober og slutter 30. apr. Vagten afvikler du på følgende måde:

    I Skipperstuen/medlemslokalet i klubhuset er der et skab, hvor din medlemsnøgle passer. Her finder du vagtsedler til udfyldelse. Og samme sted hænger en kalenderoversigt over ledige vagtdatoer. Så finder du to datoer, hvor du ønsker at afvikle dine nattevagter, udfylder to vagtsedler og afleverer sedlerne i postkassen lige under oversigtstavlen.
    På samme opslagstavle hænger oversigt over, hvornår de enkelte medlemmer går vagt. Her skal du selv tjekke, at du har fået de ønskede nattevagtsdatoer.