Nattevagt – hvad er nu det og hvordan…

  Hvis du har fartøj på foreningens område, skal du iflg. vedtægterne afvikle to nattevagter pr. sæson.

  Nattevagtsperioden starter 1. oktober og slutter 30. apr. Vagten afvikler du på følgende måde:

  I Skipperstuen/medlemslokalet i klubhuset er der et skab, hvor din medlemsnøgle passer. Her finder du vagtsedler til udfyldelse. Og samme sted hænger en kalenderoversigt over ledige vagtdatoer. Så finder du 2 datoer, hvor du ønsker at afvikle dine nattevagter, udfylder 2 vagtsedler og afleverer sedlerne i postkassen lige under oversigtstavlen.
  På samme opslagstavler hænger oversigt over, hvornår de enkelte medlemmer går vagt. Her skal du selv tjekke, at du har fået de ønskede nattevagtsdatoer.

  • Ønsker om nattevagtsdato skal afleveres senest 8 dage før den ønskede vagtdato.
  • Medlemmer, der er over 65 år, skal kun afvikle én nattevagt.
  • Øvrige informationer fremgår af ”Love og reglementer i Sundby Sejlforening” side 13.