Nye kontortider på havnekontoret

    For at være mere tilgængelig for vore medlemmer, så ændres havnekontorets åbningstider fra 1. januar 2022.

    De nye kontortider for Havnekontoret bliver:  
    Mandag, onsdag og fredag kl. 8,00 – 9,00 
    Tirsdag og torsdag kl. 16-17

    Havneudvalget