Nyt fra Havneudvalget

  Billetautomat

  Der er indkøbt en billetautomat til betaling af havnepenge for gæstesejlere med plastickort.
  Automaten får 3 kategorier:

  • Gæstesejler
  • Frihavn
  • Medlemmer uden plads

  Der kan i første omgang betales med dankort og visa.
  Automaten vil blive opstillet ved havnekontoret i løbet af marts .

  Udskiftning af pæle
  Der bliver udskiftet ca. 60 Pæle i havnen. I den forbindelse vil der blive lavet 4 nye bredere pladser på midtermolen og 2 bredere pladser på nordre mole . De berørte medlemmer er blevet orienteret, og bliver tilbudt andre pladser.

  Ansøgning til pladser og skure
  Ansøgningerne skal være indsendt inden den 1. marts.
  De første uddelinger forventes medio marts .

  Pladsmærke
  Pladsmærker vil i år ikke blive sendt med post. men skal afhentes enten på kontoret eller på havnekontoret.

  Renovering af toiletter
  Vi har indhentet 2 tilbud for renovering af toilethusene på søndre og nordre moler, samt 1 tilbud på udskiftning. Vi arbejder på sagen og vender tilbage, når vi har en plan for arbejdet.

  Nu venter vi bare på foråret
  Tom, Sten og Jesper