Program for foreningsdagen, kl. 9-16

  [table]
Kl.,Program
  09:00 – 10:00,SSF byder på morgenmad med kaffe + rundstykke i Restauranten. ”Sjakbajs” samler tilmeldte til sin aktivitet og orienterer.
  10:00,Vi er i gang med aktiviteterne.
  Frokost,… indtages ved aktiviteterne i form af egen medbragt mad & drikke.
  Ca. 16.00,Aktiviteterne afsluttes.
  Fra kl. 17, Vi tænder op i fælles grill på græsplænen på Søndre mole; medbring selv mad & drikkevarer.[/table]