Program for foreningsdagen, kl. 9-16

  
Kl. Program
  09:00 – 10:00 SSF byder på morgenmad med kaffe + rundstykke i Restauranten. ”Sjakbajs” samler tilmeldte til sin aktivitet og orienterer.
  10:00 Vi er i gang med aktiviteterne.
  Frokost … indtages ved aktiviteterne i form af egen medbragt mad & drikke.
  Ca. 16.00 Aktiviteterne afsluttes.
  Fra kl. 17 Vi tænder op i fælles grill på græsplænen på Søndre mole; medbring selv mad & drikkevarer.