Sådan melder du dig til sejlerskolen

  Tilmelding skal ske via Sundby Sejlforenings hjemmeside
  Alle A-aktive medlemmer af Sundby Sejlforening kan tilmelde sig sejlerskolen.

  Meld dig ind i Sundby Sejlforening >>
  Se kontingenter og priser >>

  Tilmelding til praktisk sejlads i sejlbåd eller motorbåd
  Tilmeldingsformularen er tilgængelig via opslag under ‘Nyheder‘ fra den 1. januar hvert år og frem til udgangen af januar. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet.

  OBS!
  Alle skal tilmelde sig sejlerskolen i januar hvert år. Det gælder, uanset om du allerede har sejlet én sæson på praktisk sejlads eller har stået på venteliste fra sidste år. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har 2. års-elever førsteret.

  Tilmelding til navigation
  Tilmelding til navigation annonceres på hjemmesiden den 15. september via opslag under ‘Nyheder‘. Sidste frist for tilmelding fremgår af opslaget. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har elever, der har gennemført 1. års eller 2. års praktiske undervisning førsteret.

  Kontakt sejlerskolen
  Send en e-mail til sejlerskoleleder@sundby-sejlforening.dk