Sejlerskolen søger ny leder!

  Den nuværende sejlerskoleleder stopper af personlige årsager som bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling d. 31. august 2020.

  Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg som sejlerskoleleder på generalforsamlingen!

  Som sejlerskoleleder får du mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber, og du har to hovedansvar:

  • At være leder af sejlerskolen i SSF med råderet over et selvstændigt budget, som godkendes af bestyrelsen
  • At være aktivt bestyrelsesmedlem for SSF.

  Vi har en velfungerende sejlerskole med en lang tradition for at uddanne vores medlemmer som gode fritidssejlere. Vi har et veletableret hold af instruktører og bådsmænd til sejlerskolens både. Vores uddannelse er veldokumenteret og sejlerskolen er certificeret af Dansk Sejlunion.
  Sejlerskolen er præget af en god stemning og en glæde ved at hjælpe hinanden.

  Du får mulighed for sammen med de nuværende og nye instruktører og andre hjælpere at videreudvikle sejlerskolen således, at den fortsat kan være en af Danmarks bedste sejlerskoler. I de kommende år har vi en række muligheder og udfordringer, der skal tages hånd om, f.eks.:

  • Vi skal have flere elever igennem sejlerskolen, for at kunne tilgodese de mange ansøgere.
  • Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at være instruktør, da vi skal have flere instruktører, både til sejlbåd og motorbåd, idet flere af vores nuværende instruktører er godt oppe i årene.
  • For at beholde vores certificering skal vi tilpasse vores uddannelse til Dansk Sejlunions nye diplomuddannelse.
  • Vi skal udvide antal uddannelser, vi tilbyder ud over duelighedsbeviset, f.eks. gast, skipper, kapsejlads osv.
  • Vi skal have en bedre udnyttelse af vores skolebåde og en større fleksibilitet mht. både der undervises i og tidspunkter der undervises på.

  For at stille op til valg bør du som kandidat nøje have overvejet, at du

  • har lyst og energi til bestyrelsesarbejdet og ledelsen af sejlerskolen
  • kan afse den nødvendige tid til det frivillige arbejde
  • har de nødvendige kvalifikationer til at udfylde bestyrelsesposten.

  Hvis du kan svare ’JA’ til alle 3 punkter vil bestyrelsen opfordre dig til at stille op til valg som sejlerskoleleder på generalforsamlingen.

  Hvis du vil vide mere om ansvar og rolle for sejlerskolelederposten, så kontakt Formand Jørgen E. Jensen (mobil 2118 0463) eller Næstformand Claus Brask Thomsen (mobil 4010 4275)!

  Med sejlerhilsen
  SSF Bestyrelse