Så’ det tid at bli’ klogere

  Dansk Sejlunion har netop offentliggjort sin kursuskalender for sæsonen 2015 – 16 på www.sejlsport.dk/uddannelse.
  Kalenderen indeholder kurser for trænere, instruktører, sejlerskoleinstruktører, kapsejladsledere, klubledere og sejlere.
  Kursusprogrammet er også en del af Sejler 3, som udkommer ultimo september.

  For sejlere, der gerne vil lære mere, er der:
  Vejr for lystsejlere
  Besøg på DMI
  Trim af rig & sejl
  Tursejlads & ankring
  El i fritidsbåde
  Den gode bådhandel
  Søkort, e-søkort, Ais & Efs; en aften med Geodata- og Søfartsstyrelsen

  Hjemme ved din computer kan du online få:
  Flodskipper- & kanalkursus
  VHF/SRC kursus

  Du kan læse nærmere om indhold, tid og sted for de enkelte kurser på www.sejlsport.dk/uddannelse. På de fleste kurser er der en deltagerbegrænsning på 24 deltagere. Kurserne er forsøgt fordelt over hele landet, så alle har mulighed for at deltage.