SSF har fået en ny delebåd: Tally-Ho

  P1050287TallyHo

  Sundby Sejlforening har overtaget Lis og Villy Mortensens Granada 27, ’Tally-Ho’.

  Foreningen har igennem de sidste par år haft meget stor søgning til vores delebåd ’Blueberry’, og bestyrelsen har derfor i nogen tid kigget på muligheder for at udvide delebådstilbuddet. Valget faldt på ’Tally-Ho’, der har ligget mange år i vores havn.

  Vi arbejder nu på at give medlemmer med duelighedsbevis mulighed for at sejle i ’Tally-Ho’ på lignende vilkår, som dem der gælder for ’Blueberry’.Derudover er det hensigten at ’Tally-Ho’ skal indgå i Sejlerskolens uddannelse af eleverne i sejlads med sejlbåd med indenbordsmotor.

  Mere info kan fås hos Peter Korsbjerg, tally-ho@sundby-sejlforening.dk, der er bådsmand for ’Tally-Ho’.

  Med sejlerhilsen
  SSF Bestyrelse