Tag-arkiv: bestyrelsen

  SSF’s bestyrelse 2018

  _DSC5160best_genfs2018

  Per, Claus, Martin, Tonny, Elin, Jørgen, Heidi, Tom & Jesper. Jimmie kommer lige om lidt.

  Bestyrelsen takker for en god generalforsamling og for den opbakning, der er til vores arbejde.
  Tak til de bestyrelsesmedlemmer, der i mange år har bidraget til vores dejlige forening, og velkommen i bestyrelsen til de nye.

  Med sejlerhilsen
  Jørgen Erik Jensen
  formand

   Referater: Generalforsamling & den nye bestyrelses første møde

   “Alle i bestyrelsen er glade for den måde, generalforsamlingen blev afviklet på. Vi takker for den tillid, som blev os givet, og ser frem til arbejdet fremover.”

   Sådan afslutter den nyvalgte bestyrelse referatet fra sit første møde, hvor bestyrelsen også konstituerede sig. Referatet finder du i Arkivet sammen med referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

   Referatet af generalforsamlingen er også klar og ligger nu – også i Arkivet – sammen med de øvrige materialer fra generalforsamlingen. For nemheds skyld har vi lagt link ind til de to referater herunder:

    Uklarheder omkring vedtægtsændringer

    Der har, efter forårets generalforsamling, været nogen tvivl om posten som kasserersuppleant. Søren Bødker, der var dirigent på mødet, har nu gennemlyttet lydoptagelsen af mødet og konkluderer her fra, at der i debatten og ved afstemningen ikke blev taget stilling til, at funktionen  som kasserersuppleant skulle ændres. Så Lillian Green, valgt som kasserersuppleant på generalforsamlingen i 2013, fortsætter sit gode arbejde til generalforsamlingen i 2015, hvor hun er på valg.

    Poul Christensen har trukket sig fra bestyrelsen. Suppleant Jacob Tyge er trådt ind som sekretær.