Tag-arkiv: generalforsamling

    Generalforsamlingsbeslutninger og ny bestyrelse

    De folkevalgte 2017

    De folkevalgte 2017 (Kim og Jesper var desværre ikke til stede, men er fortsat med på holdet).

    På den ordinære generalforsamling, den 26. marts 2017, blev alle bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens gamle ’Love og reglementer’ vedtaget. Vi besluttede blandt andet at ændre SSF’s ‘Love’ til ‘Vedtægter’.

     Kandidater til bestyrelsen efterlyses!

     På SSF’s generalforsamling d. 26. marts ønsker vores aktivitetsleder, Jørgen Valdsgaard, samt sekretær, Britt Bødtker, ikke at genopstille til deres bestyrelsesposter. Desuden takker Lillian Green Jensen af som kasserersuppleant. Den tilbageværende bestyrelse vil gerne takke alle tre for deres entusiastiske og dedikerede arbejde i og omkring bestyrelsesarbejdet.  Læs resten

       Referater: Generalforsamling & den nye bestyrelses første møde

       “Alle i bestyrelsen er glade for den måde, generalforsamlingen blev afviklet på. Vi takker for den tillid, som blev os givet, og ser frem til arbejdet fremover.”

       Sådan afslutter den nyvalgte bestyrelse referatet fra sit første møde, hvor bestyrelsen også konstituerede sig. Referatet finder du i Arkivet sammen med referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

       Referatet af generalforsamlingen er også klar og ligger nu – også i Arkivet – sammen med de øvrige materialer fra generalforsamlingen. For nemheds skyld har vi lagt link ind til de to referater herunder:

          Kryds i kalenderen: Generalforsamling 2016

          Generalforsamlingen 2016 er der nu sat dato på. Den bliver, som traditionen byder, den dag, sommertiden begynder, søndag den 27. marts og som sædvanligt skal du tidligt op: Formanden byder velkommen klokken 09, påskedagsmorgen. Det er vist ikke sket før.

          Indkaldelse til generalforsamling, med tidsfrist for indlevering af forslag til forsamlingen m.m., sendes ud i begyndelsen af det nye år.

          Her kan du læse referatet fra bestyrelsens møde i november.

             Generalforsamlingen 2014 i billeder og få ord

             Mens vi venter på sekretærens officielle referat, er her en stavl billeder, du kan hygge dig med.

              Uklarheder omkring vedtægtsændringer

              Der har, efter forårets generalforsamling, været nogen tvivl om posten som kasserersuppleant. Søren Bødker, der var dirigent på mødet, har nu gennemlyttet lydoptagelsen af mødet og konkluderer her fra, at der i debatten og ved afstemningen ikke blev taget stilling til, at funktionen  som kasserersuppleant skulle ændres. Så Lillian Green, valgt som kasserersuppleant på generalforsamlingen i 2013, fortsætter sit gode arbejde til generalforsamlingen i 2015, hvor hun er på valg.

              Poul Christensen har trukket sig fra bestyrelsen. Suppleant Jacob Tyge er trådt ind som sekretær.