Tag-arkiv: generalforsamling

  Generalforsamlinger

  Herunder kan du læse relevante dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2011 og frem.

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  • Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2016 (6. feb. 2016)
  • Indkomne forslag (12. mar. 2016):
   Forslag 1-3 – om havnepenge, om ansøgningsfrist vedr. havneplads og om forhøjelse af pladsleje
   Forslag 4 – om medlemmers indsigt i bestyrelsens aftaler
   Forslag 5 – om bladets fortsættelse
   Forslag 6-7 – om gæsters gratis to timer og om kontingent vedr. ‘Blueberry’
   Forslag 8 – om analyse af pladsmandens arbejdsopgaver
   Forslag 9 – om arbejdsseddel
   Forslag 10-11 – om nordre slæbesteds tilstand og om renovering af toiletfaciliteter
   Forslag 12 – om loppemarked/bagagerumssalg
   Forslag 13 – om kontorets åbningstider
   Forslag 14-20 – om forhøjelse af forpagtningsafgift, om ombygning, om forhøjelse af pælepenge, om ekstraordinært kontingent, om aftale med pladsmand, om fordeling af bådpladser og om fratagelse af æresmedlemskab
  • Regnskab 2015 (29. feb. 2016)
   Regnskabet er foreløbigt; det endelige regnskab kan først offentliggøres, når det er underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. P.t. er Jørgen Valdsgaard og Sten Lykkebo bortrejst.
  • Endeligt regnskab 2015 (8. mar. 2016)
  • Referat

  2015

  2014

  2013 – ekstraordinær

  2013

  2012

  2011 – ekstraordinær

  2011

   

    Holder du af SSF og vil gerne bidrage

    Så kom til infomøde om arbejdet i bestyrelsen samt i de tilhørende udvalg, mandag den 2. marts, kl 19:00, i restauranten i klubhuset.

    Synes du, at Sundby Sejlforening er et rart sted at bevare og holder du af kammeratskabet og gør dig tanker om, hvordan en fremtid i vores dejlige havn kan udvikle sig – men ved ikke, hvordan du kan støtte op og påvirke?

    På infomødet om bestyrelses- og udvalgsarbejde i SSF vil bestyrelsen orientere om, hvad bestyrelsesarbejdet omfatter, hvilke muligheder det giver, samt svare på spørgsmål. Det samme gælder for de udvalg, der er tilknyttet bestyrelsen, og det spændende arbejde, der foregår i udvalgene.

    Aftenen er ganske uforpligtende, men er til for jer, der er nysgerrige eller overvejer at give en hånd med, så I får en idé om, hvem man kontakter eller hvad det indebærer.

    Følgende poster er på valg på generalforsamlingen: Læs resten

            Indkomne forslag til generalforsamlingen

            Nu kan du læse bestyrelsens og indkomne forslag fra medlemmer til behandling på SSF’s generalforsamling, den 25. marts 2018.

            Du finder alle forslag, foreningens regnskab mv. ved at trykke på den røde ‘knap’ med teksten ‘Generalforsamling 2018‘ i øverste højre hjørne her på siden.

            Som du vil se, handler de fleste forslag til årets generalforsamling i SSF om ændringer af foreningens vedtægter og reglementer. Til sammenligning med de foreslåede ændringer kan du her læse de nuværende Vedtægter og reglementer i SSF.

             Formøde til generalforsamlingen

             Torsdag, den 22. marts, kl. 19.30, i Pejsestuen, afholdes formøde til generalforsamlingen i SSF.

             På generalforsamlingen, den 25. marts 2018, skal vi bl.a. drøfte og stemme om bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter og regle­menter.

             For at give interesserede medlemmer en god mulighed for både at sætte sig grundigt ind i forslagene og spørge ind til begrundelserne for ændringerne heraf, indkaldes til dette åbne aftenmøde.

             Bestyrelsen håber, at mange vil møde op, så der på selve general­for­sam­lingen er en større forståelse for både forslag og de dermed også totalt gennemskrevne vedtægter og reglementer. Disse er nu beskrevet som tingene bør foregår i praksis.

               Generalforsamlingsbeslutninger og ny bestyrelse

               De folkevalgte 2017

               De folkevalgte 2017 (Kim og Jesper var desværre ikke til stede, men er fortsat med på holdet).

               På den ordinære generalforsamling, den 26. marts 2017, blev alle bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens gamle ’Love og reglementer’ vedtaget. Vi besluttede blandt andet at ændre SSF’s ‘Love’ til ‘Vedtægter’.

                 Kandidater til bestyrelsen efterlyses!

                 På SSF’s generalforsamling d. 26. marts ønsker vores aktivitetsleder, Jørgen Valdsgaard, samt sekretær, Britt Bødtker, ikke at genopstille til deres bestyrelsesposter. Desuden takker Lillian Green Jensen af som kasserersuppleant. Den tilbageværende bestyrelse vil gerne takke alle tre for deres entusiastiske og dedikerede arbejde i og omkring bestyrelsesarbejdet.  Læs resten

                  Referater: Generalforsamling & den nye bestyrelses første møde

                  “Alle i bestyrelsen er glade for den måde, generalforsamlingen blev afviklet på. Vi takker for den tillid, som blev os givet, og ser frem til arbejdet fremover.”

                  Sådan afslutter den nyvalgte bestyrelse referatet fra sit første møde, hvor bestyrelsen også konstituerede sig. Referatet finder du i Arkivet sammen med referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

                  Referatet af generalforsamlingen er også klar og ligger nu – også i Arkivet – sammen med de øvrige materialer fra generalforsamlingen. For nemheds skyld har vi lagt link ind til de to referater herunder:

                     Kryds i kalenderen: Generalforsamling 2016

                     Generalforsamlingen 2016 er der nu sat dato på. Den bliver, som traditionen byder, den dag, sommertiden begynder, søndag den 27. marts og som sædvanligt skal du tidligt op: Formanden byder velkommen klokken 09, påskedagsmorgen. Det er vist ikke sket før.

                     Indkaldelse til generalforsamling, med tidsfrist for indlevering af forslag til forsamlingen m.m., sendes ud i begyndelsen af det nye år.

                     Her kan du læse referatet fra bestyrelsens møde i november.

                         Indkaldelse til generalforsamling 2011

                         Søndag den 27. marts 2011, kl. 9.00 i klubhuset

                         Dagsorden

                         1. Valg af dirigent
                         2. Protokol og beretning
                         3. Regnskab
                         4. Valg
                         5. Lovændringsforslag
                         6. Andre forslag
                         7. Eventuelt

                         Følgende er på valg for 2 år:

                         Sekretær
                         Poul Christensen
                         Skolechef
                         Jan Lauridsen
                         Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
                         Søren Rasmussen
                         Havneudvalgsmedlem
                         Lars Fure
                         Festudvalgsformand
                         Hanne Rosa Nielsen
                         Suppleant til bestyrelsen
                         Niels Jørgen Axelsen
                         Webredaktør
                         Poul Christensen
                         1 revisor
                         Bjarne Kallesøe
                         1 revisor
                         Brian Frisendal (vælges for 1år)
                         1 revisorsuppleant
                         Tom Benda
                         1 kasserer
                         Britta Scharff
                         1 kasserersuppleant
                         Lillian Green

                         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 27. februar 2011 kl. 9.00.

                          Generalforsamlingen 2014 i billeder og få ord

                          Mens vi venter på sekretærens officielle referat, er her en stavl billeder, du kan hygge dig med.

                           Uklarheder omkring vedtægtsændringer

                           Der har, efter forårets generalforsamling, været nogen tvivl om posten som kasserersuppleant. Søren Bødker, der var dirigent på mødet, har nu gennemlyttet lydoptagelsen af mødet og konkluderer her fra, at der i debatten og ved afstemningen ikke blev taget stilling til, at funktionen  som kasserersuppleant skulle ændres. Så Lillian Green, valgt som kasserersuppleant på generalforsamlingen i 2013, fortsætter sit gode arbejde til generalforsamlingen i 2015, hvor hun er på valg.

                           Poul Christensen har trukket sig fra bestyrelsen. Suppleant Jacob Tyge er trådt ind som sekretær.