Tag-arkiv: navigation

  Navigation & teori til duelighedsbevis

   

  P2070006w

  Kursus 2020-21 i navigation. og anden teori til duelighedsbeviset starter mandag den 5. oktober kl. 19 i Pejsestuen i Klubhuset.

  Kurset gennemgår det pensum der skal til for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del. 

  Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Kurset afsluttes med eksamen den 7. eller 14. marts 2021. 

  Undervisere er Tom Høst og Jan Svärd. 

  Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. eksamensgebyr.
  Materialer udleveres på første kursusdag. 
  Sammen med information om, at du er optaget på holdet, får du en faktura på kursusgebyret, der skal være betalt inden kursusstart. 

  Medlemmer, der var tilmeldt sejlerskolens praktiske sejlads i 2020, har fortrinsret, hvorfor der er et begrænset antal pladser. Af samme årsag er der ikke plads til deltagere, der har den teoretiske del i forvejen. 

  Din ansøgning med navn og medlemsnummer skal være indsendt inden den 25. september. til navigation@sundby-sejlforening.dk med ”Navigation” i emnefeltet.  
  Optagelse er bestemt af din indmeldelsesdato i SSF.

        Nye fredningsbestemmelser for Saltholm og farvandet omkring

        Fra den 4. januar er reservatbekendtgørelsen for Saltholm ændret. Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm.

        saltholm

        De nye bestemmelser vil især begrænse jagten på den flade ø, men da den er privatejet, og fredningen kun er mulig ved ekspropriation, er lodsejerne blevet tilbudt fuld økonomisk kompensation for de 193 hektar eller ca. 12% af øen, det drejer sig om.

        Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm. Derudover vil der blandt andet også blive indført en 50 meters zone med forbud mod færdsel i yngletiden fra 1. april til 15. juli langs størstedelen af Saltholms kyst.

        “Saltholm er utrolig vigtig for en lang række ynglefugle og trækfugle, og med sine lavvandede områder og smukke strandenge er øen et sandt paradis for brushane, havterne, klyde og rørhøg. Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler. Dette vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fu gle, der flyver langs Øresund,” siger miljøminister Ida Auken.

        Både Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund er glade for ændringerne i bekendtgørelsen, og Kastrup Lufthavn forventer ifølge den fugleansvarlige meget færre problemer med fugle i fremtiden, nu hvor de har et fristed på Saltholm.

        Læs mere

        I reservatbekendtgørelsen er der koordinater og kortbilag, hvis kortet her på siden ikke er stort nok.