Tag-arkiv: skure

      Vedligeholdelse af skure

      Der blev på generalforsamlingen efterspurgt regler for vedligeholdelse af skure.
      Det er helt og holdent medlemmernes ansvar at vedligeholde skurene, hvilket bl.a. betyder, at

      • taget skal være tæt og vindfast
      • træværket males jævnligt; maling udleveres ved henvendelse til Kim
      • der skal være ryddeligt og fremkommeligt på pladsen omkring skurene.

      Husk god skurskik – tag hensyn til dine naboer!

      Jesper Lorents
      Havneudvalget

       Medlemmernes skure

       _PeterSpars_skur

       Hvem kan købe skur?

       Kun A-medlemmer, der har fartøj på havnens område, har ret til at købe et skur. Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen; prisen for det enkelte skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget inden for en minimum- og en maksimumsats fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fører ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen mellem den 1. januar og 1. marts hvert år. Hvert medlem kan højst disponere over ét dobbeltskur, svarende til foreningens standardtegning. Skuret skal være forsynet med nummer, som påsættes af havneudvalget.

       dsc_6829

       Prisen

       Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen, inden for en minimum- og en maksimumsats, som kan justeres hvert andet år. For skuret betales en årlig afgift, der fastsættes af generalforsamlingen. Ved omlægning af pladsen kan bestyrelsen forlange skure flyttet til anden anvist plads uden udgift for det enkelte medlem.

       Vedligeholdelse

       Det påhviler ejeren at vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen.

       Hvor længe har man ret til et skur?

       Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er overflyttet til B-medlem, har medlemmet pligt til at afhænde sit skur. Et A-medlem, der er folkepensionist, kan dog ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fortsætte som ejer. Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3 måneder efter medlemskabets ophør, tilfalder skuret og eventuelt indhold foreningen.

        Vis mig dit skur…

        skuret_webVores gamle skure er en vigtig del af det særlige miljø, der er i Sundby Sejlforening.
        Tænk hvis vi havde billeder af bedstefars lille værksted, da han lige var flyttet ind i det nybyggede paradis med bøtter & værktøj!

        Læs resten