Tag-arkiv: vedtægter

  Generalforsamlingsbeslutninger og ny bestyrelse

  De folkevalgte 2017

  De folkevalgte 2017 (Kim og Jesper var desværre ikke til stede, men er fortsat med på holdet).

  På den ordinære generalforsamling, den 26. marts 2017, blev alle bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens gamle ’Love og reglementer’ vedtaget. Vi besluttede blandt andet at ændre SSF’s ‘Love’ til ‘Vedtægter’.

   Uklarheder omkring vedtægtsændringer

   Der har, efter forårets generalforsamling, været nogen tvivl om posten som kasserersuppleant. Søren Bødker, der var dirigent på mødet, har nu gennemlyttet lydoptagelsen af mødet og konkluderer her fra, at der i debatten og ved afstemningen ikke blev taget stilling til, at funktionen  som kasserersuppleant skulle ændres. Så Lillian Green, valgt som kasserersuppleant på generalforsamlingen i 2013, fortsætter sit gode arbejde til generalforsamlingen i 2015, hvor hun er på valg.

   Poul Christensen har trukket sig fra bestyrelsen. Suppleant Jacob Tyge er trådt ind som sekretær.