Tilmelding til sejlerskolen – 2020

  dsc_6268Der er mange, der ønsker at lære at sejle, men da der er et begrænset antal pladser på sejlerskolen, bliver pladserne fordelt efter medlemsanciennitet. Jo før du har meldt dig ind i Sundby Sejlforening, desto større chance har du for at få plads. Elever, der har deltaget på SSF’s sejlerskole i sejlbåd én sæson, har førsteprioritet til andet års sejlads.

  Kurset er vederlagsfrit, men det er en forudsætning for tilmeldingen, at man er medlem af SSF.

  Du tilmelder dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende skemaet herunder.
  Vi skal have din tilmelding senest den 31. januar 2020 – og vi forventer at sende dig svar senest den 2. februar 2020.

  Den praktiske sejlads foregår i sommerhalvåret. Undervisning i sejlads i motorbåd foregår i én sommersæson, mens undervisning i sejlbåd foregår i to sæsoner. Det er mest hensigtsmæssigt, at den teoretiske undervisning i navigation ligger efter et års praktisk sejlads.

  Sejlbådshold sejler mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 
  Motorbådshold sejler mandag.
  Vi sejler mellem kl. 18 og 21.

  Du skal selv sørge for personligt udstyr til sejladsen:

  • Redningsvest er obligatorisk; uden den ingen sejlads.
  • Skridsikre sko eller gummistøvler og fornuftig beklædning (dvs. vind-/vandtæt og varmt) er nødvendigt, da sejlsæsonen starter i det tidlige forår og afsluttes i efteråret.

  OBS!
  SSF gør opmærksom på, at deltagelse på sejlerskolen er på eget ansvar.
  Alle elever skal være dækket af en ansvarsforsikring (er normalt indeholdt i en familie-/indboforsikring).
  SSF’s forsikring dækker ikke personskade på elever.
  Det tilrådes derfor elever at tegne en fritids-ulykkesforsikring.

  Husk at udfylde alle felter, der er markeret med *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Skriv datoen som dd/mm/åååå - eller brug kalenderikonet.

  *
  *
  *
  *